Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Beslut avseende vårdkontakter på distans

Det nya beslutet gäller under perioden 1 september 2021 till och med den 31 oktober 2022, för vårdgivare inom vårdvalen specialiserad öron- näs- och halssjukvård, specialiserad hudsjukvård, specialiserad gynekologi och specialiserad allergologi.

Beslut avseende vårdkontakter på distans

Det nya beslutet gäller under perioden 1 september 2021 till och med den 31 oktober 2022, för vårdgivare inom vårdvalen specialiserad fysioterapi, logopedi, intensivträning för personer med rörelsenedsättning och primärvårdsrehabilitering.

Regional vägledning avseende besök av närstående på vårdinrättningar

Beslut om att det allmänna besöksförbudet upphör att gälla och att en regional vägledning avseende besöksrestriktioner för patienters närstående på vårdinrättningar införs från och med den 5 juli 2021.

Rehabilitering post covid-19

Översikt av ordinarie resurser i regionen för rehabilitering av patienter som varit allvarligt sjuka i covid-19.

  • Uppdaterad: 15 september 2021

  • Faktagranskad: 18 februari 2020

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Andreas Jacks, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm