Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Regionala rekommendationer Region Stockholm

Smittskydd Stockholm. Beslut om rekommendationer för personer som bor och vistas i Region Stockholm.

Regional recommendations Region Stockholm

Decision on recommendations for persons who live and reside in Region Stockholm.

Preoperativ provtagning avseende SARS CoV-2

Rekommendationer om provtagning vid olika situationer kopplade till kirurgiska ingrepp.

Rehabilitering post covid-19

Översikt av ordinarie resurser i regionen för rehabilitering av patienter som varit allvarligt sjuka i covid-19.

Ingen generell screening inför elektiv operation.pdf

Frågeformulär om covid-19 inför planerad operation

Dokumentet kan anpassas av varje verksamhet till lokala förhållanden.

Beslut om undantag från tidigare beslut om distanstolkning

Beslut fattat 25 maj 2020. Beslut om förutsättningar för undantag från beslutet om distanstolkning som fattades 10 mars.

Styrande regelverk för patientflöden

Version 4, beslutad 22 maj 2020. Regelverk för att säkerställa att de svårast sjuka i covid-19 får tillgång till akutsjukhusens resurser. Regelverket berör husläkarmottagningar inklusive hemsjukvård, ASIH, SPSV, slutenvårdsrehabilitering, geriatrik, jourläkarbilar samt akutsjukhusen och påverkar även kommunala verksamheter.

Rekommendation för provtagning av födande och barn

18 mars. Beslut om provtagningsindikation vid luftvägsinfektion/feber i samband med förlossning och inför planerat kejsarsnitt samt för slutenvårdade barn med luftvägsinfektion.

  • Uppdaterad: 7 april 2021

  • Faktagranskad: 18 februari 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Andreas Jacks, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm