Till start

Vårdgivarguiden

Vid gruppbehandling inom vård och omsorg samlas individer som kan vara särskilt infektionskänsliga. Smittförebyggande åtgärder behöver därför i dessa sammanhang vara mer långtgående än de rekommendationer som gäller för samhället i övrigt.

För gruppverksamhet inom vård och omsorg rekommenderas följande:

  • Säkerställ att ingen med feber och/eller symtom på luftvägsinfektion deltar.
  • Undvik trängsel och möjliggör att avstånd kan hållas genom att antalet deltagare anpassas till lokalernas storlek.
  • Lokalen bör ha en adekvat ventilation för det antal personer som ska vistas där.
  • Erbjud deltagare möjlighet till handtvätt med tvål och vatten eller handdesinfektion före och efter gruppbehandling.
  • Personal följer gällande rekommendation för source control i den aktuella verksamheten.
  • Upprätta rutiner för rengöring och desinfektion av tagytor efter gruppaktivitet.

Länkar

Dokumentet beskriver Region Stockholms olika nivåer av source control inom vård och omsorg.

  • Uppdaterad: 8 februari 2023

  • Faktagranskad: 22 november 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Åsa Sjödin Leufvén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen