Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vid gruppbehandling inom vård och omsorg samlas individer som kan vara särskilt infektionskänsliga. Smittförebyggande åtgärder behöver därför i dessa sammanhang vara mer långtgående än de rekommendationer som gäller för samhället i övrigt.

För gruppverksamhet inom vård och omsorg rekommenderas följande:

 • Säkerställ att ingen med feber och/eller symtom på luftvägsinfektion deltar.
 • Undvik trängsel och möjliggör att avstånd kan hållas genom att antalet deltagare anpassas till lokalernas storlek.
 • Lokalen bör ha en adekvat ventilation för det antal personer som ska vistas där.
 • Erbjud deltagare möjlighet till handtvätt med tvål och vatten eller handdesinfektion före och efter gruppbehandling.
 • Kirurgiskt munskydd IIR rekommenderas till deltagare under hela besöket i lokaler där personer med hög risk för allvarlig covid-19 vistas. Verksamheten gör själv denna bedömning, till exempel kan det gälla geriatrik, SÄBO, avdelning/mottagning för immunsupprimerade.
 • Personal rekommenderas vid arbete i vård- och omsorgsmiljö att använda kirurgiskt munskydd IIR vid all patientnära vård (inom 2 meter) eller kontinuerligt i alla lokaler där personer med hög risk för allvarlig covid-19 vistas. Verksamheten gör själv denna bedömning, till exempel kan det gälla geriatrik, SÄBO, avdelning/mottagning för immunsupprimerade.
 • Upprätta rutiner för rengöring och desinfektion av tagytor efter gruppaktivitet.

Länkar

Rekommendationer gällande användandet av munskydd. Uppdaterad, gäller från 2022-04-01 och tills vidare.

Rekommendationer gällande användandet av munskydd. Uppdaterad, gäller från 2022-04-01 och tills vidare.

 • Uppdaterad: 22 september 2022

 • Faktagranskad: 16 februari 2022

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Anna Hammarin, Smittskydd Stockholm