Brödsmule-navigation

Alla kontaktytor som finns mellan vårdgivare och invånare behöver användas för att informera om hur vårdgivaren hanterar situationen kring covid-19 för att dämpa eventuell oro. Kallelser, telefonkontakter, vårdgivares egna webbplatser och 1177 är viktiga platser för information.

Kallelse

Smittskydd Stockholm har tagit fram en standardformulering för kallelser. Formuleringen behöver finnas med på alla kallelser och kan gärna kompletteras med ytterligare information från vårdgivaren om utrymme finns.

Standardformuleringen är följande:

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning av covid-19. Om du har feber, hosta, snuva, halsont eller varit frisk mindre än 48 timmar ska du stanna hemma och boka om din tid.

Erbjud ny tid efter bedömning om smittfrihet och beaktande av vårdbehov.

Telefonkontakt

När invånare ringer angående hälsoproblem och får en tid på mottagningen är det bra att informera om de åtgärder som vidtagits för att minska smittspridningen, vilka regler som gäller i väntrummen och kontrollera om det finns några frågor eller oro inför besöket.

När patienten väntar på att komma fram är också ett bra informationstillfälle. Använd gärna ett meddelande av typen:

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning av covid-19. På mottagningen håller vi avstånd och har planerat vår verksamhet för att minimera risken för smittspridning. Om du har feber, hosta, snuva, halsont eller varit frisk mindre än 48 timmar ska du inte komma till oss utan ringa 1177 om du behöver vård. Du blir då hänvisad rätt.

Obeservera att om mottagningen är eller har en infektionnod gäller inte att patienten ska ringa 1177 för hänvisning.

Vårdgivares egna webbplats

De flesta vårdgivare har en egen webbplats och det är viktigt att informera där om hur mottagningen påverkats av pandemin och vad det innebär för olika typer av besök och behandlingar.

Kontaktkort på 1177

Den vanligaste vägen när invånare söker vård är via 1177.se eller 1177 per telefon. Alla vårdgivare i Region Stockholm har ett kontaktkort på 1177. Där är det viktigt att det finns information om hur mottagningen har förändrat sin verksamhet med anledning av pandemin.

Det är vårdgivarens EK-administratör som ändrar informationen i EK. För vårdgivare som saknar EK-administratör finns information om hur uppgifter kan ändras här: