Många mottagningsverksamheter har i vanliga fall drop-in-tider. De kan vara svåra att genomföra på ett smittsäkert sätt under pandemin och många mottagningar måste därför ställa om sin verksamhet. För verksamheter som vaccinerar är detta särskilt viktigt inför höstens influensavaccinationsperiod.

Smittminimerande bokningsstrategi

Extra stor hänsyn bör visas för att undvika smittspridning inom riksgrupperna. Det är då extra viktigt att boka in patienterna på ett strategiskt sätt för att minimera risken för smittspridning.

Ett sätt är att boka olika patientgrupper på olika tider för att undvika att blanda patientgrupper med olika behov. En annan strategi är att sprida ut bokningsbara tider över dagen och att säkerställa att det inte är många bokade tider samtidigt. Se till att det är god marginal mellan besökstiderna för att undvika trängsel i väntrum och allmänna utrymmen. Dett gäller även provtagningsenheter.

Influensavaccination under pandemin

Hösten 2020 kommer det vara ännu viktigare än vanligt att många inom riskgrupperna vaccinerar sig mot säsongsinfluensan. Om många insjuknar i säsongsinfluensa och covid-19 samtidigt kan trycket på hälso- och sjukvården bli mycket högt.

E-tjänster

Att använda webbtidbokning är ett bra sätt att hålla ned administrationen när många fler besök ska bokas när drop-in-mottagning inte kan användas. Det finns också många fler e-tjänster som kan underlätta mottagningsarbetet.

För invånare som saknar bank-ID eller andra tekniska möjlighet ska vårdgivare kunna erbjuda telefonkontakt. Tolktjänster ska användas när invånaren eller vårdgivaren har behov av det.

Distanskontakter

Överväga vilka besök som kan ersättas av distanskontakt med bibehållen medicinsk kvalitet. Vårdgivare som är osäkra på vad som gäller för den egna verksamheten uppmanas att samråda med sin avtalshandläggare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Digitala vårdtjänster

Här hittar du information om vad som gäller för digitala vårdtjänster inom Region Stockholm.