Personalen ska arbeta i enlighet med basala hygienrutiner. Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas när patienter och brukare undersöks, vårdas eller behandlas. Syftet är att förebygga infektioner och förhindra smitta.

Om patient kommer till verksamheten trots information i kallelsen och inte kan hänvisas till ny tid, arbeta enligt dokumentet Omhändertagande av patient med misstänkt eller bekräftad covid-19.

Verksamheten behöver ta ställning till viktiga smittförebyggande åtgärdet för patienter i riskgrupper.

Personal med symtom

Vid symtom på covid-19 ska personalen stanna hemma, och provtas och enligt rutinen nedan: