Till start

Vårdgivarguiden

Vaccinationen mot covid-19 genomförs samtidigt som det finns en utbredd smittspridning i samhället. Vaccinatörer behöver därför säkerställa att vaccinationsverksamheten bedrivs på ett smittsäkert sätt.

Tidsbokad vaccination

För att minska risken för att många personer samlas samtidigt på mottagningen bör vaccinatörer enbart ha tidsbokad vaccinationsmottagning.

Att använda e-tjänster är ett bra sätt att hålla ned administrationen och underlätta mottagningsarbetet när drop-in-mottagning inte kan användas. Det ska vara lätt att av- och omboka sin tid för att undvika att personer med förkylningssymtom kommer till mottagningen. Kom ihåg att det behöver finnas alternativ för dem som har svårt att boka tid själva. Invånare med frågor om e-tjänsterna hittar svar på 1177.se.

På 1177.se ska det framgå på vaccinatörens kontaktkort hur man bokar tid. Mer information om hur du kan hantera vaccinationstider i e-tjänsten webbtidbok finns på sidan om mottagningsverksamhet under pandemin samt på sidan om Webbtidbok.

Mottagningsverksamhet under pandemin

Rekommendationer för att bedriva mottagningsverksamhet på ett smittsäkert sätt under pandemin av covid-19.

Webbtidbok

Om webbtidbok via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Hur du ansluter din mottagning så att invånare kan boka tid direkt i journalsystemets tidbok.

Logistik för en smittsäkrad vaccinationsmottagning

Planera för så effektiva vaccinationsbesök som möjligt med god logistik. Till exempel kan hälsodeklarationen fyllas i före besöket.

Den som vaccinerats ska stanna kvar en viss tid på mottagningen för observation om eventuella allergiska reaktioner uppstår. Väntetiden behöver också räknas in i den logistiska planeringen. Se instruktion för respektive vaccin för hur lång observationstid som rekommenderas.

Vaccination kan också erbjudas i samband med andra vårdbesök under förutsättning att vialer som öppnas kan användas för fler patienter och inte behöver kastas.

Anpassning av mottagningens lokaler

Det finns mycket du som vårdgivare kan göra både för att minimera risken för smittspridning och för att öka patienternas känsla av trygghet i verksamhetens lokaler. Till exempel kan ni möblera så att det är möjligt att hålla avstånd, erbjuda handtvätt och att tydligt informera vid ingången om vad som gäller för personer med symtom på covid-19. Mer information finns på sidan om vårdens lokaler under pandemin.

Basala hygienrutiner

Vidta åtgärder för att förebygga smittspridning mellan patienter, mellan personal, samt mellan patienter och personal. Personal med symtom ska aldrig vistas på arbetsplatsen. Grundläggande för att förhindra smittspridning är att följa basala hygienrutiner.

Covid-19 - Source control och personlig skyddsutrustning för personal inom vård och omsorg

Personal rekommenderas att använda heltäckande visir och vätskeresistent kirurgiskt munskydd IIR kontinuerligt.

Munskydd för patienter och deras medföljande

Patienter rekommenderas att använda munskydd vid alla vårdbesök. Munskyddet tas på senast vid ankomst till mottagningen och behålls på under hela besöket. Som verksamhet behöver ni tillhandahålla munskydd till dem som inte har eget munskydd när de kommer till mottagningen. Information om hantering av munskydd och möjlighet till handtvätt eller handdesinfektion ska finnas tillgänglig. En rutin för utdelning av munskydd finns beskriven i dokumentet  om rekommendation om munskydd.

Patienter bör endast ha med sig medföljande personer om de har behov av det. Medföljande omfattas av samma rekommandation om munskydd.

Covid-19 - Source control för patienter och medföljande inom öppenvård

Patienter och vårdnadshavare/medföljare rekommenderas använda munskydd vid besök inom öppenvård och tandvård.

Information till invånare

Använd alla kommunikationskanaler som finns mellan er som vårdgivare och invånare för att informera om hur ni genomför covid-19-vaccinationen på ett smittsäkert sätt. Det kan dämpa eventuell oro. Kallelser, telefonkontakter, vårdgivares egna webbplatser och 1177 är viktiga platser för information. Mer information finns på sidan om vårdgivares information till invånare under pandemin.

  • Uppdaterad: 22 mars 2021

  • Faktagranskad: 22 mars 2021

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Elda Sparrelid, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen