Brödsmule-navigation

I vårdens lokaler finns det mycket man kan göra både för att minimera risken för smittspridning och för att öka patienternas känsla av trygghet.

Folkhälsomyndighetens råd

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om åtgärder i miljöer där många personer samlas i samma rum gäller också för vårdens lokaler. Här är några viktiga råd som gäller för mottagningsverksamhet inom hälso- och sjukvården:

  • Säkerställ att ingen med covid-19-symtom kommer in i lokalen
  • Undvik att flera personer samlas på liten yta.
  • Sätt upp information till patienter och andra besökare
  • Markera avstånd på golvet där det kan bli köbildning
  • Undvik trängsel genom att till exempel glesa ut mellan sittplatser så att det blir 2 meters avstånd mellan dem. Se även över om/hur övrig möblering kan anpassas.
  • Erbjud möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten
  • Ha tillgång till handsprit
  • Ta bort tidningar, leksaker och andra lösa saker som flera personer tar i

Information vid ingången

Samtidigt som det är viktigt att invånare som har hälsoproblem söker vård är det fortsatt viktigt att de som har covid-19-symtom inte tar sig till en mottagning som inte kan ta emot dessa patienter. Även om 1177 alltid hänvisar patienter med symtom till infektionsnoder kan patienter med symtom dyka upp på mottagningen.

För att undvika att dessa personer kommer in på mottagningen är det därför fortsatt viktigt att tydligt informera vid ingången till mottagningen om att de ska stanna hemma och istället boka om sin tid.

Smittskydd Stockholm har tagit fram en mottagningsskylt för att förhindra att personer med förkylningssymtom eller feber kommer in på mottagningen. Använd gärna skyltar på olika språk.

Entréskylt med information om covid-19

Skylt till mottagningar för att minska smittspridning av covid-19. Finns på flera språk. Du väljer språk längst upp till höger i dokumentet. Uppdaterad 12 mars.

Säkerställ att det är möjligt att hålla avstånd

I vårdens lokaler är målet är att hålla avståndet två meter så ofta det är möjligt. Möbleringen bör därför anpassas så att det är möjligt att hålla avstånd. Avståndet ska hållas i alla riktningar, även då patienter sitter rygg mot rygg i väntrum.

Om lokalerna eller andra omständigheter innebär risk för trängsel eller köbildning bör verksamheten anpassas vilket ytterst kan innebära glesare besök. Där det är risk för köbildning ska avstånd markeras på golvet.

Informera gärna i väntrum om betydelsen att hålla avstånd med affischen ”Två-meters-regeln”, gärna på flera olika språk.

Erbjud handtvätt

Besökare ska ha möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten. Det ska också finnas handsprit tillgänglig. Påminn gärna patienterna om handtvätt med en påminnelseaffischen ”Tvätta händerna” på flera olika språk.

Informera om skyddsutrustning

Invånare har sett många bilder från vården där personalen använder skyddsutrustning och kan reagera både om skyddsutrustning används och då den inte används. I de fall då skyddsutrustning används förklara gärna varför. I de fall då skyddsutrustning inte används kan det vara befogat att informera om varför skyddsutrustning inte behövs. Om en patient verkar orolig är det extra viktigt att beskriva de bedömningar som gjorts om skyddsutrustning.

Rengöring och desinfektion

Säkerställ rutiner för rengöring och desinfektion av ytor och medicintekniska produkter såväl i behandlings-/undersökningsrum samt väntrum.

Att bemöta patienters oro