Brödsmule-navigation

Kampanj i flera steg för att nå länets alla invånare

Kampanjen lyfter fram vad invånare kan göra för att minska smittspridningen och skydda äldre och riskgrupper. Vecka 11 startade första delen: ”Tvätta händerna – i hela 30 sekunder” och i vecka 12 startade den andra delen ”Stanna hemma om du är sjuk”.

Information till vårdgivare om kampanjen

Tvätta händerna

Här samlas informationsmaterial som riktar sig till patienter. Affischerna finns i A4- och A3-format. Ladda ner och skriv ut dokumenten.

Affisch Tvätta händerna A4

Affisch Tvätta händerna A4

Affisch Tvätta händerna A4. Utöver svenska finns den på engelska, arabiska, finska, persiska (farsi), polska, ryska, somaliska spanska och tigrinja. Välj språk i dokumentets övre högra hörn.

Affisch Tvätta händerna A3

Affisch: Tvätta händerna A3

Affisch Tvätta händerna A3. Utöver svenska finns den på engelska, arabiska, finska, persiska (farsi), polska, ryska, somaliska spanska och tigrinja. Välj språk i dokumentets övre högra hörn.

Bilder att använda i digitala kanaler

Högerklicka på bilden och välj "spara som".

Tvätta_händerna_4x52.jpg

tvätta_händerna_9x162.jpg

Filmer för väntrumsskärmar och sociala medier

Du kan dela eller bädda in filmerna på din webbplats eller i sociala medier.

Dela och bädda in filmer

På Youtube hittar du följande filmer: 

Gå in på önskad film, klicka på dela (share), den länk som visas där kan du sedan bädda in på din webbplats. Alternativt använder du någon av ikonerna för respektive medium.

Ladda ner filmerna

Det går även att ladda ner filmerna. Formaten lämpar sig för sociala medier och digitala skärmar. De finns i proportionerna 16:9 (1920 x 1080 px), 1:1 (1080 x 1080 px), 4:5 (1080 x 1350 px) samt 9:16 (1080 x 1920 px).

Stanna hemma_filmstorlekar.png

Tvatta-handerna_filmstorlekar.png

stanna-hemma-symtomen.png

stanna-hemma-arbiska-16x9.png

stanna-hemma-persiska-16x9.png

Stanna hemma

Här samlas informationsmaterial som riktar sig till patienter.  Affischerna finns i A4- och A3-format och flyern i A5-format. Ladda ner och skriv ut dokumenten.

Affisch Stanna hemma A4

Affisch Stanna hemma A4

Affisch Stanna hemma A4. Utöver svenska finns den på engelska, arabiska, finska, persiska (farsi), polska, ryska, somaliska spanska och tigrinja. Välj språk i dokumentets övre högra hörn.

Affisch Stanna hemma A3

Affisch Stanna hemma A3

Affisch Stanna hemma A3. Utöver svenska finns den på engelska, arabiska, finska, persiska (farsi), polska, ryska, somaliska spanska och tigrinja. Välj språk i dokumentets övre högra hörn.

Informationsblad Stanna hemma om du är sjuk A4

Informationsblad - Stanna hemma om du är sjuk A4

Informationsblad med enkel text om när man bör stanna hemma. Utöver svenska finns det på amhariska, arabiska, bulgariska, engelska, finska, franska, kinesiska, mongoliska, persiska (farsi), polska, rumänska, ryska, somaliska, spanska, tigrinja och turkiska. Välj språk i dokumentets övre högra hörn.

Flyer Stanna hemma A5

Här kan du skriva ut flyern i flera olika språk. Du kan också beställa en tryckt version av flyern på önskat språk.

flyer_stanna_hemma_A5.png

Flyer Stanna hemma om du är sjuk A5

Information om covid-19 och tips på vad du ska tänka på. Utöver svenska finns det på amhariska, arabiska, bulgariska, engelska, finska, franska, kinesiska, mongoliska, persiska (farsi), polska, rumänska, ryska, somaliska, spanska, tigrinja och turkiska. Välj språk i dokumentets övre högra hörn.

Så här beställer du en tryckt version av flyern.

  1. Klicka på länken till flyern "Flyer Stanna hemma om du är sjuk A5" ovan.
  2. Välj språk längst upp till höger i dokumentet.
  3. Klicka på knappen "Beställ".
  4. Fyll i  beställningsuppgifter och beställ.

OBS! Du måste göra en separat beställning för varje språk.

Tvätta händerna och stanna hemma

Här finns korta texter om budskapen tvätta händerna och stanna hemma. Affischen finns i tre versioner med information på fem olika språk i respektive affisch.

Affisch Tvätta händerna och stanna hemma A3

Här kan du skriva ut affischen. Du kan också beställa en tryckt version av respektive affisch.

tvatta_handerna_stanna_hemma.png

Så här beställer du en tryckt version av affischen.

  1. Klicka på länken till önskad affisch "Affisch Tvätta händerna och stanna hemma A3" ovan.
  2. Klicka på knappen "Beställ".
  3. Fyll i  beställningsuppgifter och beställ.

Kommunikation till medarbetare

Här är bilder som kan användas till puffar på intranät eller skrivas ut och sätta upp i personalutrymmen på mottagningen. På intranät länkas puffen till samlingssidan om covid-19 (www.vardgivarguiden.se/covid-19)

Bilder för intranät 

Högerklicka på bilden du vill använda och välj "spara som".

Coronakoll - börja varje arbetspass här.  

coronakoll_vardgivarguiden_300x200px.png

coronakoll_vardgivarguiden_800x300px.png

Affisch Coronacoll

Affisch att sätta upp i personalutrymmen på mottagningar.

coronakoll_vardgivarguiden_a4.png

Att bemöta oroliga patienter

Entréskyltar

Här är skyltar som kan användas på mottagningar och boenden.

entreskylt-minimera-spridning-mottagning-smittskydd-stockholm.png

Entréskylt med information om covid-19

Skylt till mottagningar för att minska smittspridning av covid-19. Finns på flera språk. Du väljer språk längst upp till höger i dokumentet. Uppdaterad 12 mars.

entreskylt-minimera-spridning-boenden-smittskydd-stockholm.png