Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Läkemedelsverkets information

På läkemedelsverkets webbplats finns bland annat produktresumé (SmPC), bipacksedel (PL), läkemedelsmonografi och utredningsrapport (EPAR).

Information på FASS.se

Instruktioner

 • Varje injektionsflaska innehåller 10 doser om 0,5 ml.
 • Förpackningsstorlek: 10 flerdosinjektionsflaskor
 • Vaccinet är färdigt för användning.
 • Oöppnat vaccin ska förvaras vid 2 °C till 8 °C och förvaras i ytterkartongen för att skydda mot ljus.
 • Får ej frysas

Administrera vaccinet

 • Varje injektionsflaska innehåller en extra volym för att säkerställa att högst tio (10) doser om 0,5 ml vardera kan tas ut.
 • Varje dos om 0,5 ml ska dras upp i en steril nål och steril spruta som administreras genom intramuskulär injektion, helst i överarmens deltoideusmuskel.
 • Blanda inte vaccinet i samma spruta med andra vacciner eller läkemedel.
 • Blanda inte överskott av vaccin från flera injektionsflaskor.
 • Förvaring efter första nålpunktion: Nuvaxovid innehåller inte konserveringsmedel. Förvara den öppnade injektionsflaskan mellan 2 °C och 25 °C i upp till 6 timmar efter första punkteringen, se avsnitt 6.3.
 • Kassera: Kassera detta vaccin om det inte används inom 6 timmar efter första punkteringen av injektionsflaskan.

Instruktioner för hygienrutiner och tillvägagångssätt vid vaccination under pandemin. Uppdaterad den 9 februari 2022.

Instruktioner om hantering och transport av vaccinet

 • Förvaras i kylskåp (2ºC-8ºC). Får ej frysas.
 • Oöppnad injektionsflaska hållbar i 9 månader vid 2 °C till 8 °C.
 • Ljuskänsligt - förvara injektionsflaskorna i ytterkartongen.

Beställning

Information om hur du som vårdgivare beställer vaccin och annat material kopplat till vaccinationen.

Rutiner och instruktioner för beställning av vaccin mot covid-19 i Region Stockholm.

Riktlinjer vid allergi

Målgrupp och bokning

Nuvaxovid är godkänt för personer som är 18 år och äldre men rekommenderas inte till personer som är 30 år och yngre eller gravida eller ammande. Vaccinet kan ges till:

 • Personer med nedsatt immunförsvar eller de som tidigare fått allvarliga biverkningar av mRNA-vacciner kan få Nuvaxovid ordinerat efter bedömning av läkare. Läkaren ger remiss för vaccination på Liljeholmens vårdcentral.
 • Personer som inte har påbörjat sina vaccinationer mot covid-19.

Rapportering av biverkningar

Alla misstänkta biverkningar från vaccinet ska rapporteras.

Samlad information för vaccinatörer om vaccination mot covid-19.

 • Uppdaterad: 22 december 2022

 • Faktagranskad: 4 mars 2022

 • Redaktör: Eleonore Holmgren

 • Faktagranskare: Veronica Woxén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen