Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19 är den mest kraftfulla åtgärden för att minska risken för svår sjukdom och död, samt minska risken för smittspridning. Vaccinen godkänns av EU-kommissionen efter rekommendation från den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Ansvarig myndighet i Sverige är Läkemedelsverket.

Arbetet med att planera och genomföra vaccinationer pågår med utgångspunkt från Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och inkommande leveranser av vaccin.