Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Här publiceras information om olika beslut från olika instanser som påverkar vaccinationen.

Gemensamt enhälligt bokningssystem genom utveckling av befintligt system/applikation Alltid öppet

Beslut om bokningssystem för breddvaccination av allmänheten mot covid-19.

Avgiftsfri vaccinering mot Covid-19

Ärendet behandlar kostnadsfri vaccination mot covid-19 för länets invånare.

Beslut om sjukresor till vaccination mot covid-19

Gäller tom 30 juni 2021 eller tills nytt beslut fattas.

  • Uppdaterad: 6 april 2021

  • Faktagranskad: 15 december 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Magnus Thyberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen