Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Beställa material via Medicarrier 

Vårdgivare ska beställa material via Medicarrier. Vårdgivaren ansvarar för att skaffa kundkonto hos Medicarrier.  

Information om vilket material som behövs för respektive vaccin, skyddsprodukter och annat sjukvårdsmaterial finns hos MediCarrier:

Beställa vaccin via Proceedo 

Vårdgivaren ska beställa vaccin via beställningssystemet Proceedo. Mer information om beställning och leveransrutiner kommer.  

För att kunna beställa vaccin mot covid-19 måste vårdgivaren ha en särskild behörighet i EK och Proceedo. Detta förutsätter att vårdgivaren har ett godkänt avtal för varje mottagning som ska medverka i vaccineringen.

EK – Rätt struktur och behörighet 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för att vårdgivarens organisation (nivå 1) och vårdenheter/mottagningar (nivå 2) har rätt struktur i EK samt att varje vårdenhets verksamhetschef har en personpost. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för att vårdgivaren är registrerad som köpare av läkemedelsförsörjningstjänster i EK. 

Beställa personposter i EK 

Verksamhetschef beställer personposter för personal som ska ha behörighet till Proceedo via EK. Använd blanketten ”Beställningen av personpost i EK”:

EK - blankett för beställning/uppdatering av personpost

Beställningsblankett för att skapa/förlänga/uppdatera samt avbeställa personpost i EK, Elektroniska katalogen

Beställa konto i Proceedo  

När det finns aktiva personposter för personal under mottagningsenheten kan beställning av läkemedelsförsörjningstjänster via Proceedo påbörjas. Beställningen skickas in till SF IT Servicedesk och beställningsblanketterna finns på Vårdgivarguiden, se adress nedan, och heter: 

Blankett 1 - organisationens övergripande uppgifter 

Blankett 2 - enhetens och godsmottagarens uppgifter 

Blankett 3 - medarbetare och medarbetaruppdrag 

 

Beställa eTjänstekort 

Inloggning i Proceedo och Vaccinera görs med eTjänstekort. När det finns en aktiv personpost för personal under mottagningsenheten kan beställning av eTjänstekort påbörjas. Läs mer om beställning av eTjänstekort: 

  • Uppdaterad: 18 februari 2021
  • Faktagranskad: 18 februari 2021
  • Redaktör: Anna Waldenström