Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Frågor och svar om vaccination av medarbetare finns på sidan om personalvaccination:

Personalvaccinering

Vilka som vaccineras

Vaccin och vaccination

Allergi

Efter vaccination och biverkningar

Fler frågor och svar

Hittar du inte svar på din fråga här så finns mer information, frågor & svar hos:

Du kan även skicka din fråga till Region Stockholms funktionsbrevlåda: rssl.s3.2.1.vardgivarfragor.vaccin.rst@sll.se

Funktionsbrevlådan bevakas måndag – fredag under kontorstid och du får svar så fort som möjligt.

  • Uppdaterad: 9 april 2021

  • Faktagranskad: 23 december 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Ann-Christine Karell Tegle, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen