Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

På länkarna nedan finns information och instruktioner om vaccinationen med respektive godkänt vaccin.

Comirnaty och Spikevax är båda mRNA-vacciner. En kombination av Comirnaty och Spikevax ger ett minst lika bra immunsvar som när doser ges med samma vaccin. Om föregående dos varit Comirnaty går det alltså bra att ge Spikevax vid den uppföljande dosen, och tvärt om. Överordnat vid val av vaccin är att använda det vaccin som minimerar risken för kassation. Det innebär att det vaccin som har kortast tid till utgångsdatum bör användas först.

Vaccinatörer ska följa Region Stockholms grundläggande principer för vaccin mot covid-19 och gällande instruktioner för användning av olika vacciner. Uppdaterad den 3 februari 2022.

Ej aktuella vaccin

Dosintervall

Primärvaccination

Enligt Region Stockholm ska intervallet mellan dos 1 och dos 2 vara 4-7 veckor för samtliga vaccin som används i Sverige.

Om dos 2 har givits med kortare intervall än 3 veckor (Comirnaty, Nuvaxovid) eller 4 veckor (Spikevax) ska ny dos administreras med korrekt intervall till senast givna dos.

Om det gått längre tid än 7 veckor sedan den första dosen ska den andra dosen ges så snart det går, man behöver inte börja om.

Personer (>5år) med nedsatt immunförsvar ska ha en extrados minst 8 veckor efter dos 2.

Påfyllnadsdoser

Dos 3 (första påfyllnadsdos) ges minst 3 månader efter dos 2 för personer 18 år och äldre.

Barn 12-17 år med vissa medicinska tillstånd ska ha sin första påfyllnadsdos 5 månader efter dos 2.

Dos 4 (andra påfyllnadsdos) rekommenderas till alla personer över 65 år och ges tidigast 4 månader efter den första påfyllnadsdosen. Invånare 18-64 med immunbrist samt invånare med Downs syndrome rekommenderas ta dosen tre månader från tredje dosen.

Vaccinöversikt

Tillverkare / namn / typ Antal doser per flaska Hållbarhet, förvaring och hantering Dos och administrering Transport av vaccin i punkterad flaska eller spruta Kommentar

Pfizer-BioNTech /
Comirnaty /
mRNA

6

0.3ml intramuskulärt.

Primärvaccination (2 doser):
Ges med 4–7 veckors intervall.

Påfyllnadsdoser:
Dos 3 (första påfyllnadsdos):
Ges minst 3 månader efter dos 2.

Dos 4 (andra påfyllnadsdos)
Ges tidigast 4 månader efter den första påfyllnadsdosen.

Ja, med stor försiktighet.

Mycket känsligt för skakningar.

På ytterförpackningen står tidpunkt när vaccinet flyttats från frys till kyl.

Ljuskänsligt - skyddas mot direkt solljus

Moderna /
Spikevax /
mRNA

Modernas vaccin pausat för personer som är 30 år eller yngre

 

10

0,5ml intramuskulärt.

Primärvaccination (2 doser):
Ges med 4–7 veckors intervall.

Påfyllnadsdoser:
Dos 3 (första påfyllnadsdos):
Ges minst 3 månader efter dos 2.

Dos 4 (andra påfyllnadsdos)
Ges tidigast 4 månader efter den första påfyllnadsdosen.

Påfyllnadsdoser med Moderna ska ges i halvdos, 0,25 ml, med undantag för personer som är kraftigt immundefekta som ges heldos.

Ja, med stor försiktigthet.

Mycket känsligt för skakningar.

Levereras fryst men ska förvaras i kyl på vårdenhet. Notera datum och klockslag på förpackningen när vaccinet ställs i kyl.

Ljuskänsligt - skyddas mot direkt solljus.

Nuvaxovid, Novavax

 

10

 

0,5 ml intramuskulärt.

Primärvaccination (2 doser):
Ges med 4–7 veckors intervall.

Påfyllnadsdoser:
Dos 3 (första påfyllnadsdos):
Ges minst 3 månader efter dos 2.

Dos 4 (andra påfyllnadsdos)
Ges tidigast 4 månader efter den första påfyllnadsdosen.

 

Förvaras i kylskåp (2ºC-8ºC). Får ej frysas.

Oöppnad injektionsflaska hållbar i 9 månader vid 2 °C till 8 °C.

Ljuskänsligt - förvara injektionsflaskorna i ytterkartongen.

Rekommendationer för personer som fått vaccin som inte används i Sverige

Tabellen baseras på rekommendationer från Svenska Infektionsläkarföreningens vårdprogramgrupp för vacciner, modifierad i Region Stockholm. Gäller endast fullt immunfriska individer. Vid immundefekt eller annan osäkerhet, behöver en individuell bedömning föregå vaccinationen.

Aktuellt covid-19-vaccin som inte används i Sverige Typ av vaccin Fått en dos Fått två doser Grundvaccinerad
(en, två eller två doser + extra dos beroende på vaccin, se föregående kolumn)
Sinovac/CoronaVac Inaktiverat helvirion 2-dos Börja om med mRNA-vaccin eller Nuvaxovid* En extra dos mRNA-vaccin eller Nuvaxovid, tidigast 8 v efter andra dosen*. (registrera som dos 2 i Vaccinera) Påfyllnadsdos mRNA-vaccin eller Nuvaxovid tidigast efter rekommenderat intervall**
Sinopharm Inaktiverat 2-dos verocellsbaserat Börja om med mRNA-vaccin eller Nuvaxovid* En extra dos mRNA-vaccin eller Nuvaxovid, tidigast 8 v efter andra dosen. (registrera som dos 2 i Vaccinera) Påfyllnadsdos mRNA-vaccin eller Nuvaxovid tidigast efter rekommenderat intervall**
Sputnik V Adenovirusvektor 2-dos

mRNA-vaccin eller Nuvaxovid som andra dos*

Betraktas som grundvaccinerad

Påfyllnadsdos mRNA-vaccin eller Nuvaxovid* tidigast efter rekommenderat intervall**

Sputnik V- light Används som påfyllnadsdos efter 2 doser Sputnik V ___ ___ Betraktas som grundvaccinerad + påfyllnadsdos. Fortsatta vaccinationsdoser enligt nationella och regionala riktlinjer
Covishield
Covaxin
= Vaxzevria
Adenovirusvektor 2-dos

mRNA-vaccin eller Nuvaxovid som andra dos*.

Betraktas som grundvaccinerad Påfyllnadsdos mRNA-vaccin eller Nuvaxovid* tidigast efter rekommenderat intervall**
CanSinoBio Adenovirusvektor 1-dos Ej aktuellt inom 6 månader Betraktas som grundvaccinerad Påfyllnadsdos mRNA-vaccin eller Nuvaxovid* tidigast efter rekommenderat intervall**
(Registreras som dos 3)
Janssen Adenovirusvektor 1-dos Ej aktuellt inom 6 månader Betraktas som grundvaccinerad Påfyllnadsdos mRNA-vaccin eller Nuvaxovid* tidigast efter rekommenderat intervall**
(Registreras som dos 3)

* Ej Spikevax till 30 år och yngre. Ej Nuvaxovid till gravida, ammande eller yngre än 18 år.
** Intervallet från grundvaccination till påfyllnadsdos kan variera, följ nationella/regionala direktiv.

  • Uppdaterad: 30 juni 2022

  • Faktagranskad: 12 november 2021

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Veronica Woxén, Smittskyddssjuksköterska, Smittskydd Stockholm