Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Du som vårdgivare – oavsett om du är vaccinatör eller inte – har ett viktigt uppdrag att vägleda invånarna för att underlätta vaccinationen mot covid-19. Informationen till invånare och patienter ska vara enhetlig och tydlig. Här hittar du som vårdgivare både övergripande budskap om vaccination och stöd i vad som gäller just nu så att du kan hjälpa invånare som har frågor.

Övergripande budskap om vaccination mot covid-19

  • Erbjudandet om vaccination ska vara jämlikt – det vill säga alla invånare ska få tillgång till vaccination anpassat till sina egna förutsättningar.
  • Region Stockholm följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.
  • Varje vaccinering bidrar till att minska smittspridningen i hela samhället.
  • Aktuell information om tidplan för vaccination mot covid-19, hur man bokar och vaccinationsmottagningar finns på 1177.se.

Sprid regionens budskap

De aktuella budskapen på denna sida uppdateras löpande, och du hittar dem här nedanför. Säkerställ gärna att de finns tillgängliga för alla medarbetare som har patientkontakt eller svarar på frågor från invånare, exempelvis genom att veckovis skriva ut dem från denna sida och sprida internt på er enhet eller mottagning.

Vägled patienter till vaccination

Som hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas du att ställa frågan om vaccination till alla dina patienter, oavsett anledning till vård, och att rekommendera vaccination mot covid-19 till de som kan och vill vaccinera sig. Det finns olika sätt att hjälpa din ovaccinerade patient till vaccination. Till exempel finns ett direktnummer du kan ringa för att boka vaccinationstid till patienten. Du hittar telefonnummer, och andra sätt att ge stöd och vägledning här:

Som hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas du att ställa frågan om vaccination till patienter, och rekommendera vaccination mot covid-19 till de som kan och vill vaccinera sig. Här hittar du mer information och vägledning.

Vaccinet är kostnadsfritt och alla som vill ska vaccineras

Vaccination mot covid-19 är ett kostnadsfritt erbjudande till alla invånare i regionen och inkluderar även dem som saknar svenskt personnummer, som är gäststudenter eller asylsökande.

Information om vaccin och bokning ska nå alla i länet. Informationen ska därför finnas tillgänglig på olika språk och förmedlas på flera sätt i flera kanaler. Insatser på olika språk är extra prioriterat i områden med lägre vaccinationsgrad.

Här kan du läsa mer om Region Stockholms insatser i områden med lägre vaccinationsgrad:

Invånare vaccineras i turordning

All vaccination följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning där de som har störst nytta av vaccinet ska få det först. 

Bokning av vaccination digitalt eller via telefon

För att stötta en patient vid tidsbokning för vaccination på en av regionens vaccinationsmottagningar eller vårdcentraler ska patienten upplysas om att bokning sker via appen Alltid Öppet eller telefontjänsten. Det finns även möjlighet att gå till en vaccinationsmottagning som har drop-in. Ju fler som bokar digitalt i appen eller går på drop-in, desto lättare blir det att komma fram på telefon för dem som inte kan boka digitalt.

Boka digitalt

Invånare med ett svenskt mobilabonnemang, svenskt personnummer samt BankID eller Freja e-id plus kan ladda ned appen Alltid Öppet och i den registrera sitt telefonnummer. Appen Alltid öppet är en app på svenska och laddas ned från Appstore eller Google Play.

De som har bokat dos 1 i appen Alltid öppet får ett sms när de kan boka tid för dos 2. Om man fått vaccin från Pfizer eller Moderna skickas sms:et fyra veckor efter att man fått dos 1. Om man har fått Astra Zenecas vaccin skickas sms:et nio veckor efter att man fått dos 1. Även den som bokar dos 1 via telefon kan få sms om och boka dos 2 i appen om den laddas ned i intervallet mellan dos 1 och dos 2.

Boka via telefon

Om man av olika anledningar inte kan ladda ner appen men har ett svenskt personnummer, kan man boka via telefontjänsten. Telefontjänsten finns på tio olika språk och du hittar alla nummer på 1177.se.

Boka tid för dos 2 i telefon: Om man bokat tid för dos 1 via telefonbokning ska man ringa dit och boka tid för dos 2 samma vecka man ska få den andra sprutan. Man behöver själv hålla reda på när det är dags och vilket vaccin man fått. På vaccinationskortet står det vilket datum som sprutan togs och vilket vaccin man fick. Det är viktigt att hålla rätt intervall. Även den som bokat dos 1 på telefon kan boka dos 2 i appen ifall den laddas ned och installeras innan det är dags att boka dos 2.

På 1177.se kan du läsa mer om:

Drop-in på vaccinationsmottagningar

På vissa vaccinationsmottagningar kan personer få sin vaccination utan att boka en tid innan. På 1177.se finns en sida som samlar de mottagningar som erbjuder drop-in.

Övriga sätt att boka på

Den som inte har svenskt personnummer kan kontakta en vårdcentral för att få en tid. I vissa områden finns även vaccinationsbussar och speciella vaccinationsmottagningar som tar emot personer från 18 år och uppåt, som saknar personnummer eller på annat sätt har svårt att boka en tid. Ungdomar födda 2005 eller tidigare som saknar personnummer vaccineras på en vårdcentral, men ungdomar som har reservnummer kan vaccineras på vaccinationsbussar och speciella vaccinationsmottagningar.

Viktigt att ta dos 2 av vaccin

Den första dosen vaccin skyddar mot svår sjukdom medan den andra dosen förlänger och förstärker varaktigheten av skyddet som vaccinet ger. Två doser ger ett bättre skydd mot deltavarianten som just nu dominerar smittspridningen i länet.

Intervall mellan doserna

För Pfizers och Modernas vaccin är dosintervallet minst fyra veckor. Det kortare dosintervallet innebär att fler personer får möjlighet att bli fullvaccinerade snabbare.

Bemöta myter

Det finns många myter om vaccination mot covid-19. Du som vårdgivare kan göra en viktig insats genom att bemöta patienters vaccinationsoro. Här finns information som du kan använda dig av:

Folder med information om vaccinet, svar på myter och bokningsalternativ. Finns på flera språk. Öppna dokumentet och välj språk i övre högra hörnet. Format A5

Det finns även en kommunikationshandbok skapad av ett stort antal forskare från hela världen och som är översatt till svenska av Lotten Kalenius på föreningen Vetenskap och Folkbildning:

Vaccinationsbevis

E-hälsomyndigheten har i uppdrag att utfärda vaccinationsbevis, så kallat Covidbevis, i Sverige. Covidbevis gäller som resehandling i EU. På covidbevis.se kan du som vaccinerat dig få ut ditt bevis.

Efter vaccinationen

Även vaccinerade invånare ska fortsätta att följa råden från myndigheterna. På 1177.se kan du läsa om råden:

Kommunikationsstöd

Här hittar du kampanjmaterial och annat att ladda ned, skriva ut och sätta upp på din mottagning:

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.

  • Uppdaterad: 27 september 2021

  • Faktagranskad: 10 juni 2021

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Ann-Christine Karell Tegle, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen