Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Du som vårdgivare – oavsett om du är vaccinatör eller inte – har ett viktigt uppdrag att vägleda invånarna för att underlätta vaccinationen mot covid-19. Informationen till invånare och patienter ska vara enhetlig och tydlig. Här hittar du som vårdgivare både övergripande budskap om vaccination och stöd i vad som gäller just nu så att du kan hjälpa invånare som har frågor.

Övergripande budskap om vaccination mot covid-19

  • Erbjudandet om vaccination ska vara jämlikt – det vill säga alla invånare ska få tillgång till vaccination anpassat till sina egna förutsättningar.
  • Region Stockholm följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.
  • Vaccination ska i första hand ske på bokade tider med hänvisning till smittrisken.
  • Varje vaccinering bidrar till att minska smittspridningen i hela samhället.
  • Aktuell information om tidplan för vaccination mot covid-19, hur man bokar och vaccinationsmottagningar finns på 1177.se.

Sprid regionens budskap

De aktuella budskapen på denna sida uppdateras löpande, och du hittar dem här nedanför. Säkerställ gärna att de finns tillgängliga för alla medarbetare som har patientkontakt eller svarar på frågor från invånare, exempelvis genom att veckovis skriva ut dem från denna sida och sprida internt på er enhet eller mottagning.

Vaccinet är kostnadsfritt och alla som vill ska vaccineras

Vaccination mot covid-19 är ett kostnadsfritt erbjudande till alla invånare i regionen och inkluderar även dem som saknar svenskt personnummer, som är gäststudenter eller asylsökande.

Information om vaccin och bokning ska nå alla i länet. Informationen ska därför finnas tillgänglig på olika språk och förmedlas på flera sätt i flera kanaler. Insatser på olika språk är extra prioriterat i områden med lägre vaccinationsgrad.

Här kan du läsa mer om Region Stockholms insatser i områden med lägre vaccinationsgrad:

Invånare vaccineras i turordning

All vaccination följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning där de som har störst nytta av vaccinet ska få det först. 

Vaccinationstid bokas digitalt eller via telefon

För att stötta en patient vid tidsbokning för vaccination på en av regionens vaccinationsmottagningar eller vårdcentraler ska patienten upplysas om att all bokning sker via appen Alltid Öppet eller telefontjänsten. Ju fler som bokar digitalt i appen, desto lättare blir det att komma fram på telefon för dem som inte kan boka digitalt.

Boka digitalt

Invånare med ett svenskt mobilabonnemang, svenskt personnummer samt BankID eller Freja e-id plus kan ladda ned appen Alltid Öppet och i den registrera sitt telefonnummer. Då får man ett sms när det är dags att boka tid för dos 1 och ett erbjudande om att boka vaccination dyker upp i appen. Appen Alltid öppet är en app på svenska och laddas ned från Appstore eller Google Play.

Boka tid för dos 2 i appen: Om man bokat tid för dos 1 i appen Alltid öppet får man ett sms när man kan boka tid för dos 2. Sms:et skickas 1 vecka innan dos 2 ska tas. Även den som bokade dos 1 via telefon kan få sms om dos 2 och boka dos 2 i appen om den laddas ned i intervallet mellan dos 1 och dos 2.

Boka via telefon

Om man av olika anledningar inte kan ladda ner appen men har ett svenskt personnummer, kan man boka via telefontjänsten. Telefontjänsten finns på tio olika språk och du hittar alla nummer på 1177.se.

Boka tid för dos 2 i telefon: Om man bokat tid för dos 1 via telefonbokning ska man ringa dit och boka tid för dos 2 när det är 1 vecka kvar tills man ska få den andra sprutan. Man behöver själv hålla reda på när det är dags och vilket vaccin man fått. På vaccinationskortet står det vilket datum som sprutan togs och vilket vaccin man fick. Det är viktigt att hålla rätt intervall. Även den som bokat dos 1 på telefon kan boka dos 2 i appen ifall den laddas ned och installeras innan det är dags att boka dos 2.

På 1177.se kan du läsa mer om:

Övriga sätt att boka på

Den som inte har svenskt personnummer kan kontakta en vårdcentral för att få en tid. I vissa områden finns vaccinationsbussar och speciella vaccinationsmottagningar för de utan personnummer eller som på annat sätt har svårt att boka en tid.

Viktigt att ta dos 2 av vaccin

Just nu ökar spridningen av deltavarianten i Sverige, en variant som är mer resistent mot vaccin än tidigare kända mutationer. Två doser ger ett bättre skydd mot alla varianter av covid-19.

Intervall mellan doserna

Det är viktigt att även ta den andra dosen.

För den som fått AstraZenecas vaccin som dos 1 och ska få AstraZeneca som dos 2, ska det gå nio veckor mellan doserna. Från och med den 28 juli 2021 kan personer födda 1956 eller tidigare välja att antingen får AstraZeneca eller ett mRNA-vaccin (Pfizer eller Moderna) som dos 2, även om dos 1 var AstraZenecas vaccin. Önskar invånaren att få ett mRNA-vaccin som andra dos kan antingen Pfizer eller Moderna ges, invånaren väljer inte själv vilket som ska erbjudas. I dessa fall gäller också nio veckor som intervall.

För den som fått Pfizer eller Modernas vaccin erbjuds vaccindos 2 minst 4 veckor efter dos ett. Det nya kortade intervallet gäller från och med 29 juli 2021. Tidigare rekommenderades sju veckor mellan doserna men eftersom två doser ger ett bättre skydd mot deltavarianten av Covid-19 har intervallet nu kortats. Erbjudandet att boka dos 2 efter 4 veckor skickas ut via sms för den som har appen Alltid Öppet. Smsen skickas stegvis i åldersordning och därför erbjuds vissa att boka efter 4 veckor, medan andra får vänta lite längre på sitt sms. Vid bokning av tid på telefon kan dos 2 bokas 4 veckor efter dos 1 från och med den 2 augusti 2021.

Bra att veta

Den första dosen skyddar mot svår sjukdom medan den andra dosen förlänger och förstärker varaktigheten av skyddet som vaccinet ger. Alla vaccin har rekommenderade intervall mellan doserna och det är viktigt att följa rekommendationen så noga det går. 

Läs mer om intervall mellan doserna på 1177.se

Vaccinationsbevis

E-hälsomyndigheten har i uppdrag att utfärda vaccinationsbevis, så kallat Covidbevis, i Sverige. Covidbevis gäller som resehandling i EU. På covidbevis.se kan du som vaccinerat dig få ut ditt bevis.

Efter vaccinationen

Även vaccinerade invånare ska fortsätta att följa råden från myndigheterna. På 1177.se kan du läsa om råden:

Fortsätt följa de allmänna råden

Kommunikationsstöd

Här hittar du kampanjmaterial och annat att ladda ned, skriva ut och sätta upp på din mottagning:

Kommunikationsstöd

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.

  • Uppdaterad: 30 juli 2021

  • Faktagranskad: 10 juni 2021

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Ann-Christine Karell Tegle, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen