Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Du som vårdgivare – oavsett om du är vaccinatör eller inte – har ett viktigt uppdrag att vägleda invånarna för att underlätta vaccinationen mot covid-19. Informationen till invånare och patienter ska vara enhetlig och tydlig. Här hittar du som vårdgivare både övergripande budskap om vaccination och stöd i hur du kan hjälpa invånare som har frågor.

Övergripande budskap om vaccination mot covid-19

  • Erbjudandet om vaccination ska vara jämlikt – det vill säga alla invånare ska få tillgång till vaccination anpassat till sina egna förutsättningar.
  • Region Stockholm följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.
  • Varje vaccinering bidrar till att minska smittspridningen i hela samhället.
  • Aktuell information om tidplan för vaccination mot covid-19, hur man bokar och vaccinationsmottagningar finns på 1177.se.

Vägled patienter till vaccination

Som hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas du att ställa frågan om vaccination till alla dina patienter, oavsett anledning till vård, och att rekommendera vaccination mot covid-19 till de som kan och vill vaccinera sig. Det finns olika sätt att hjälpa din ovaccinerade patient till vaccination. Till exempel finns ett direktnummer du kan ringa för att boka vaccinationstid till patienten. 

Som hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas du att ställa frågan om vaccination till patienter, och rekommendera vaccination mot covid-19 till de som kan och vill vaccinera sig. Här hittar du mer information och vägledning.

Vaccinet är kostnadsfritt och alla som vill ska vaccineras

Vaccination mot covid-19 är ett kostnadsfritt erbjudande till alla invånare i regionen och inkluderar även dem som saknar svenskt personnummer, som är gäststudenter eller asylsökande.

Information om vaccin och bokning ska nå alla i länet. Informationen ska därför finnas tillgänglig på olika språk och förmedlas på flera sätt i flera kanaler. Insatser på olika språk är extra prioriterat i områden med lägre vaccinationsgrad.

Invånare vaccineras i turordning

All vaccination följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning där de som har störst nytta av vaccinet ska få det först. 

Bokning av vaccination digitalt eller via telefon

För att stötta en patient vid tidsbokning för vaccination på en av regionens vaccinationsmottagningar eller vårdcentraler ska patienten upplysas om att bokning sker via appen Alltid öppet eller telefontjänsten. Det finns även möjlighet att gå till en vaccinationsmottagning som har drop-in. 

Boka digitalt

Invånare med ett svenskt mobilabonnemang, svenskt personnummer samt BankID eller Freja e-id plus kan ladda ned appen Alltid öppet och i den registrera sitt telefonnummer. Appen Alltid öppet är en app på svenska och laddas ned från Appstore eller Google Play.

Boka via telefon

Om man av olika anledningar inte kan ladda ner appen men har ett svenskt personnummer, kan man boka via telefontjänsten. Telefontjänsten finns på tio olika språk och du hittar alla nummer på 1177.se.

Drop-in på vaccinationsmottagningar

På vissa vaccinationsmottagningar kan personer få sin vaccination utan att boka en tid innan. På 1177.se finns en sida som samlar de mottagningar som erbjuder drop-in.

Övriga sätt att boka på

Den som inte har svenskt personnummer kan kontakta en vårdcentral för att få en tid. Det finns även speciella vaccinationsmottagningar som tar emot personer från 18 år och uppåt, som saknar personnummer eller på annat sätt har svårt att boka en tid. Ungdomar födda 2006 eller tidigare som saknar personnummer vaccineras på en vårdcentral, men ungdomar som har reservnummer kan vaccineras på speciella vaccinationsmottagningar.

Här hittar du vad som gäller för ukrainska flyktingar:

Bemöta myter och vaccinationsoro

Det finns många myter om vaccination mot covid-19. Du som vårdgivare kan göra en viktig insats genom att bemöta patienters vaccinationsoro. Här nedan finns broschyrer att ladda ner eller beställa, samt stöd och information inför patientmötet:

Folder som går att beställa eller ladda ner för utskrift med budskapet Vaccinera dig för en vardag tillsammans, information om varför man ska vaccinera sig, hur man vaccinerar sig och svar på vanliga frågor. Finns på flera språk. Öppna dokumentet och välj språk i högra hörnet. Format A5.

Det finns även en kommunikationshandbok skapad av ett stort antal forskare från hela världen och som är översatt till svenska av Lotten Kalenius på föreningen Vetenskap och Folkbildning:

Vaccinationsbevis

E-hälsomyndigheten har i uppdrag att utfärda vaccinationsbevis, så kallat Covidbevis, i Sverige. Covidbevis gäller som resehandling i EU. På covidbevis.se kan invånaren som vaccinerat sig få ut bevis.

Kommunikationsstöd

Här hittar du kampanjmaterial och annat att ladda ned, skriva ut och sätta upp på din mottagning:

Informationsmaterial att använda på webbplats, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.

  • Uppdaterad: 13 maj 2022

  • Faktagranskad: 23 mars 2022

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Elda Sparrelid, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen