Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm arbetar för att säkerställa att vaccinationstäckningen är så hög som möjligt bland länets invånare. Vi behöver alla hjälpas åt för att förhindra smittspridning och att människor insjuknar, samt arbeta för att vården inte ska överbelastas. Varje möte med en patient i vården är en möjlighet till samtal om vaccination och varje person som väljer att vaccinera sig mot covid-19 innebär en stor hälsovinst. 

Som hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas du att ställa frågan om vaccination till alla dina patienter, oavsett anledning till vård, och att rekommendera vaccination mot covid-19 till de som kan och vill vaccinera sig.

Alternativ för att hjälpa patienten till vaccination

Stöd med alternativ till vaccination och bokning inför samtal med patient. För utskrift, A4.

Vaccinera på plats

Om möjligt är det allra bästa att erbjuda patienten vaccination på plats. Då säkerställer man att vaccinationen blir av och underlättar samtidigt för patienten.

Boka en tid åt patienten

Det finns ett direktnummer till telefonbokningen för dig som hälso- och sjukvårdspersonal. Ring på telefonnummer 08-580 346 82, är tillgängligt alla dagar mellan klockan 8.00–19.00, gå igenom hälsodeklarationen över telefon och boka en tid i samråd med patienten. Skriv ned information om tid, plats och adress. Ge också ut relevant informationsmaterial om vaccination, till exempel flyer om vaccination och myter, eller information om biverkningar.

Hänvisa till husläkarmottagning via epikris eller remiss

Om du själv inte kan vaccinera eller boka en tid åt patienten, och inte kan besvara de frågor patienten har, hänvisa patienten till sin husläkare för samtal och vaccination. Om patienten skrivs ut kan du skriva önskemål om samtal och vaccination i epikrisen, eller skriva en remiss till patientens husläkarmottagning. Ge även ut informationsmaterial om vaccination.

Hänvisa till drop-in, telefonbokning eller Alltid öppet

Det finns flera ställen i länet där vaccination erbjuds. Berätta om möjlighet till drop-in, telefonbokning eller bokning via Alltid öppet. Dela ut material och/eller länk till 1177 om var patienten kan vaccinera sig och/eller hur man går tillväga för att boka tid själv. Läs mer på 1177.se:

Informationsmaterial att ge till patienten

Broschyrer

För att beställa nedanstående broschyr, öppna dokumenten och klicka sedan på ”Beställ”.

Informationsblad som går att beställa eller skriva ut med fem skäl att vaccinera sig. Format A4.

Folder som går att beställa eller ladda ner för utskrift med budskapet Vaccinera dig för en vardag tillsammans, information om varför man ska vaccinera sig, hur man vaccinerar sig och svar på vanliga frågor. Finns på flera språk. Öppna dokumentet och välj språk i högra hörnet. Format A5.

Information på andra webbplatser

Stöd för dokumentation av vaccinationssamtal

Det är önskvärt att det förs en anteckning i TakeCare (om det är journalsystem som används av din organisation) om patientens vaccination, och om bokning om tid skett och/eller information getts ut. Om du vill dokumentera i särskild journalmall, följ nedan instruktion.

I denna instruktion beskrivs dokumentation då patient har tillfrågats om hen är vaccinerad mot covid-19.

Bemöta vaccintveksamhet

För dig som vill ha mer inspiration och stöd för att kunna besvara frågor och bemöta oro och tveksamhet finns nedanstående material:

  • Uppdaterad: 13 maj 2022

  • Faktagranskad: 23 mars 2022

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Elda Sparrelid, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen