Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vaccination är redan igång för bland annat personer boende på särskilda boenden för äldre och vissa personalgrupper.

Pågående vaccinationer och planering

Vaccination är redan igång för bland annat personer boende på särskilda boenden för äldre, personal inom verksamheten samt viss personal inom akutsjukvård och geriatrik. Vaccination av flera målgrupper startar nu i snabb takt och kommer att löpa parallellt. Genomförandet anpassas utifrån målgruppens förutsättningar och tillgången på vaccin. De som är aktuella för vaccination får ett vaccinationserbjudande och behöver inte göra något innan de fått detta. Målsättningen för alla vaccinationer är att de ska genomföras på ett tryggt sätt och på lika villkor.

En viktig princip är att utnyttja allt vaccin som levereras på ett optimalt sätt vilket medför att planerna kan behöva ändras över tid då vaccinet inte levereras i ett jämt flöde. I planeringen nedan anges prognoser för när vaccination av olika målgrupper startar vilket innebär att tidpunkten kan komma att justeras utifrån tillgången på vaccin.

Målgrupper Vaccinatör Genomförande Prognos för start
Invånare som bor på särskilda boenden för äldre (SÄBO) Läkarorganisation vid SÄBO i samarbete med sjuksköterskor på SÄBO Uppsökande verksamhet Successivt från december
Invånare med omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna personer i samma hushåll Vårdcentral inklusive hemsjukvård Uppsökande verksamhet Successivt från januari
Invånare med hemsjukvård och eventuella vuxna personer i samma hushåll Vårdcentral för basal hemsjukvård
ASIH för avancerad hemsjukvård
Hemsjukvårdens personal frågar och erbjuder vaccination i hemmet Successivt från januari
Personal inom kommunal vård och omsorg inklusive studerande på plats ute på praktik Regionens upphandlade aktör Arbetsgivaren informerar sin personal Successivt från januari
Personal inom viss akutsjukvård vid akutsjukhusen och SLSO Organiseras av arbetsgivaren Arbetsgivaren informerar sin personal Successivt från januari
Vuxna invånare som bor på LSS-boende Vårdcentral kommer till boendet och utför vaccinationer Personalen frågar om den boende vill vaccinera sig Successivt från februari
Invånare som är 70 år eller äldre Vårdcentral med listningsansvar Invånarna bokar tid på den vårdcentral där de är skrivna* Successivt från
februari
Invånare 18 - 69 år som tillhör riskgrupp Vårdcentral med listningsansvar Invånarna bokar tid på den vårdcentral där de är skrivna* Successivt från
februari/mars
All personal inom hälso- och sjukvård inklusive studerande på plats ute på VFU/APL/LIA (praktik) Organiseras av arbetsgivaren Arbetsgivaren informerar sin personal Successivt från februari/mars
Alla övriga invånare Alla vaccinatörer i Vårdval vaccination Invånaren bokar själv Successivt från
april/maj

* Personer som inte är listade på någon vårdcentral kan kontakta valfri vårdcentral.

Vaccination av medarbetare

Vaccination av boende på SÄBO

Relaterad information

  • Uppdaterad: 14 januari 2021
  • Faktagranskad: 15 december 2020
  • Redaktör: Anna Waldenström
  • Faktagranskare: Magnus Thyberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen