Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm genomför en vaccinationskampanj mot covid-19 som är historiskt omfattande. Vaccinationerna påbörjades 27 december 2020 och sedan dess har närmare 3 miljoner doser covid-19-vaccin givits. Nu återstår att få invånarna att fullfölja sin vaccination med två doser och att få de som avvaktar att påbörja sin vaccination för att få ett gott skydd under hösten och vintern. Samtidigt som andelen fullvaccinerade ökar i snabb takt finns fortfarande områden och grupper där det finns potential att öka vaccinationstäckningen.

Förutsättningar

  • Region Stockholm följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccination mot covid-19.
  • Alla vaccinatörer har ansvar för att personalen har aktuell information om vad som gäller för att kunna genomföra vaccineringen korrekt och ge relevant information till invånaren.
  • Vaccinatörer med uppdrag ska sammantaget kunna säkerställa fortsatt tillgänglighet till vaccinationer för att nå de i befolkningen som fortfarande inte vaccinerats. Vaccintillgång är inte en begränsande faktor.
  • Varje vaccination bidrar till att minska risken för allvarlig sjukdom och på sikt smittspridningen i hela samhället. Två doser ger ett bättre skydd mot deltavarianten av covid-19.
  • Vaccinationen ska genomföras på ett smittsäkert sätt.

Översikt aktuella målgrupper

Målgrupper   Vaccinatör Genomförande
Vaccination av invånare födda 2005 och tidigare – allmänhetens spår. Personal inom vård och omsorg ingår.

Vaccinationsmottagningar på uppdrag av Region Stockholm

Vårdcentraler i vissa fall.

Invånaren bokar tid via appen Alltid öppet eller via telefonbokningstjänsten. 
Vaccination av barn som fyllt 12 år och upp till 15 år med vissa medicinska tillstånd Karolinska universitetssjukhuset Berörd person blir kontaktad. Vaccination sker vid Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge eller Solna.
Berörda skolor inom Stockholms län Berörd person blir kontaktad av elevhälsan/ansvarig på skolan.
Karolinska Universitetssjukhuset Berörd person blir kontaktad. Vaccination sker vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna eller Huddinge.

Säbo: Läkarorganisationerna

Hemsjukvård: Husläkarmottagning

Hemtjänst: Vaccinationserbjudande via kommunen

Läkarorganisationer på Säbo äldre genomför vaccinationer.

Husläkarmottagningar ombesörjer vaccination för listade patienter med hemsjukvård. De som är 80 år eller äldre kan också gå till vaccinationsmottagningarna. De under 80 år kan endast gå till de vaccinationsmottagningar som har drop-in.

Kommunerna delar ut ett brev till sina hemtjänsttagare med erbjudande om dos 3 och hur de ska gå tillväga.

Vaccinationsmottagningar, husläkarmottagningar

Kan boka via Alltid öppet eller telefonbokningen eller gå på drop-in.

Kan även kontakta sin vårdcentral för att boka tid där.

Vaccinationsmottagningar

Kan boka tid via Alltid öppet eller telefonbokningen.

Beslut om vaccination

Här publiceras information om olika beslut från olika instanser som påverkar vaccinationen.

Ärendet behandlar kostnadsfri vaccination mot covid-19 för länets invånare.

  • Uppdaterad: 10 november 2021

  • Faktagranskad: 31 augusti 2021

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Pia Eliasson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen