Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm genomför en vaccinationskampanj mot covid-19 som är historiskt omfattande. Vaccinationerna påbörjades 27 december 2020 och sedan dess har över 4 miljoner doser covid-19-vaccin givits. Det finns fortfarande områden och grupper där det finns potential att öka vaccinationstäckningen.

Förutsättningar

  • Region Stockholm följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccination mot covid-19.
  • Alla vaccinatörer har ansvar för att personalen har aktuell information om vad som gäller för att kunna genomföra vaccineringen korrekt och ge relevant information till invånaren.
  • Vaccinatörer med uppdrag ska sammantaget kunna säkerställa fortsatt tillgänglighet till vaccinationer för att nå de i befolkningen som fortfarande inte vaccinerats.
  • Varje vaccination bidrar till att minska risken för allvarlig sjukdom och på sikt smittspridningen i hela samhället. 
  • Vaccinationen ska genomföras på ett smittsäkert sätt.

Översikt aktuella målgrupper

Målgrupper som är aktuella för andra påfyllnadsdos (fjärde dosen)

Målgrupper - andra påfyllnadsdos Vaccinatörer Genomförande
Vaccination med andra påfyllnadsdos (fjärde dosen) till invånare födda 1942 eller tidigare, boende på säbo, samt med hemsjukvård eller hemtjänst

Säbo:
Läkarorganisationerna

Hemsjukvård: 
Vårdcentralerna

Hemtjänst/födda 1942 eller tidigare:
I första hand vaccinationsmottagningarna, i andra hand vårdcentralerna

Läkarorganisationer på Säbo genomför vaccinationer.

Vårdcentralerna ombesörjer vaccination för listade patienter med hemsjukvård. 

De som är födda 1942 eller tidigare kan gå till vaccinationsmottagningarna/ vårdcentralerna.

För hemtjänsttagare skickar kommunerna ut ett brev med erbjudandet.

Andra påfyllnadsdos (fjärde dosen) till invånare 65–79 år och som tagit första påfyllnadsdosen (tredje dosen) för minst fyra månader sedan samt invånare 18-64 år med Downs syndrom eller måttlig till allvarlig immunbrist (tre månader sedan senaste dosen)

Vaccinationsmottagningar på uppdrag av Region Stockholm

Vårdcentralerna

Drop-in-vaccinatörer

Invånare födda 1957 eller tidigare, 18 år och äldre med Downs syndrom eller 18-64 med måttlig immunbrist bokar tid via Alltid öppet, telefonbokningstjänsten eller besöker drop-in-mottagning. De som har svårt att ta sig till en vaccinationsmottagning kan kontakta sin vårdcentral.

Individer 18-64 år med allvarlig immunbrist, kontaktas av Karolinska Universitetssjukhuset när det gått tre månader sedan senaste påfyllnadsdos.

Enstaka individer med svår grundsjukdom kan av patientansvarig läkare (PAL) ordineras vaccination utanför dessa grupper.

Målgrupper som är aktuella för påfyllnadsdos (tredje dosen)

Målgrupper - påfyllnadsdos Vaccinatörer Genomförande

Säbo: Läkarorganisationerna

Hemsjukvård: Vårdcentralerna

Hemtjänst: Vaccinationserbjudande via kommunen

Läkarorganisationer på Säbo äldre genomför vaccinationer.

Husläkarmottagningar ombesörjer vaccination för listade patienter med hemsjukvård.

De som är 80 år eller äldre kan också gå till vaccinationsmottagningarna. De under 80 år kan endast gå till de vaccinationsmottagningar som har drop-in.

Kommunerna delar ut ett brev till sina hemtjänsttagare med erbjudande om dos 3 och hur de ska gå tillväga.

Vaccinationsmottagningar på uppdrag av Region Stockholm.

Vårdcentraler.

Invånaren bokar tid via appen Alltid öppet eller via telefonbokningstjänsten.

Invånare födda 1957 eller tidigare som har svårt att ta sig till en vaccinationsmottagning kan kontakta sin vårdcentral.

Vaccinationsmottagningar på uppdrag av Region Stockholm.

Vårdcentraler.

Invånare på LSS-boende vaccineras i bostaden av vårdcentral.

Invånare med andra LSS-insatser bokar tid på vaccinationsmottagning via Alltid öppet eller telefonbokning.

Invånare som inte kan vaccineras på vaccinationsmottagning kontaktar den vårdcentral som personen är listad på.

Karolinska Universitetssjukhuset

Berörd person blir kontaktad. Vaccination sker vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna eller Huddinge.

Målgrupper som är aktuella för dos 1 och 2

Målgrupper - dos 1 och 2 Vaccinatör Genomförande
Vaccination av invånare födda 2006 och tidigare – allmänhetens spår.

Vaccinationsmottagningar på uppdrag av Region Stockholm

Vårdcentraler i vissa fall.

Invånaren bokar tid via appen Alltid öppet eller via telefonbokningstjänsten. 
Vaccination av barn som fyllt 12 år och upp till 15 år med vissa medicinska tillstånd Karolinska universitetssjukhuset Berörd person blir kontaktad. Vaccination sker vid Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge eller Solna.

Vaccination av barn som fyllt 12 år upp till 15 år vid länets skolor är avslutad.

Insatsen är avslutad.

Barn som fyllt 12 år hänvisas till att boka tid på vaccinationsmottagning. 

 

Vaccinationsmottagningar på uppdrag av Region Stockholm

Vårdcentraler i vissa fall.

Invånaren bokar tid via appen Alltid öppet eller via telefonbokningstjänsten. 

Samtycke krävs av båda vårdnadshavare vid gemensam vårdnad.

Karolinska Universitetssjukhuset

Berörd person blir kontaktad. Vaccination sker vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna eller Huddinge.

Vaccinationsmottagning

Berörd person blir kontaktad med erbjudande att boka en tid. Vaccination sker enbart vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna eller Huddinge samt vid vaccinationsmottagningen på Stockholmsmässan.

Vaccination av barn som fyllt 5 år och upp till 11 år med vissa medicinska tillstånd

 

Karolinska universitetssjukhuset/Astrid Lindgrens barnsjukhus och Sachsska barnsjukhus

Berörda barn/vårdnadshavare kommer att blir kontaktade

Beslut om vaccination

Här publiceras information om olika beslut från olika instanser som påverkar vaccinationen.

  • Uppdaterad: 29 april 2022

  • Faktagranskad: 4 januari 2022

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Pia Eliasson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen