Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Prioritering

Gruppen vaccineras i fas 1 enligt regionalt beslut.  

Definition av målgrupp

Invånare som är 18 år eller äldre som har avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och vuxna som bor med dem.

Invånare som är 18 år eller äldre som vårdas i specialiserad palliativ slutenvård (SPSV) och vuxna som bor med dem.

Vaccinatör

ASIH och SPSV

Planering

ASIH inventerar patienter och vuxna som bor med dem.

SPSV inventerar patienter och vuxna som bor med dem.

Den ASIH eller SPSV som har ansvaret för personens avancerade sjukvård tar ansvar för förberedelserna: erbjudande om vaccination, samtycke, hälsodeklaration, hänsyn till kontraindikationer och ordination.

Genomförande

Ansvarig ASIH eller SPSV genomför vaccinationen. Företrädesvis i patientens hem. Vaccination av vuxna som bor med patienten sker i hemmet under förutsättning att det kan ske samtidigt.

Vaccin

Vårdgivare som tilldelas vaccin ska kunna ta emot, förvara och använda samtliga doser. Samma vaccin ska användas för båda doserna. Instruktionerna är olika för de olika vaccinerna.

Rutiner

Rutin för hantering av överblivna vaccindoser

Vaccinatörer ska säkerställa att allt levererat vaccin kommer till nytta så långt det är möjligt.

Generell information och riktlinjer

  • Uppdaterad: 4 mars 2021

  • Faktagranskad: 22 februari 2021

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Pia Eliasson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen