Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Prioritering

Gruppen vaccineras i fas 1 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Definition av målgrupp

Personer som är 18 år eller äldre som har hemsjukvård och vuxna som bor med dem.

Vaccinatör

Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.

Planering

Husläkarmottagningen inventerar listade hemsjukvårdspatienter och vuxna som bor med dem.

Den husläkarmottagning som har ansvar för personens hemsjukvård tar ansvar för förberedelserna: erbjudande om vaccination, samtycke, hälsodeklaration, hänsyn till kontraindikationer och ordination.

Genomförande

Ansvarig husläkarmottagnings hemsjukvård genomför vaccinationen. Vaccination kan erbjudas i hemmet. Vaccination i hemmet av vuxna som bor med patienten genomförs under förutsättning att det kan ske samtidigt.

Vaccin

Vårdgivare som tilldelas vaccin ska kunna ta emot, förvara och använda samtliga doser. Samma vaccin ska användas för båda doserna. Instruktionerna är olika för de olika vaccinerna.

Rutiner

Rutin för hantering av överblivna vaccindoser

Vaccinatörer ska säkerställa att allt levererat vaccin kommer till nytta så långt det är möjligt.

Generell information och riktlinjer

  • Uppdaterad: 4 mars 2021

  • Faktagranskad: 22 februari 2021

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Pia Eliasson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen