Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Prioritering

Gruppen vaccineras i fas 1 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Definition av målgrupp

Invånare som är 18 år eller äldre som har hemtjänst i form av omsorgsinsatser och vuxna som bor med dem. Enbart serviceinsatser eller trygghetslarm ger inte grund för prioritering.

Invånare som vårdas av anhörig och den anhörige som vårdar kan prioriteras för vaccination. Husläkarmottagningen gör bedömningen utifrån risken för personen att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Vaccinatör

Husläkarmottagning.

Planering

Husläkarmottagning och kommun samverkar för att identifiera vilka individer som har hemtjänst med omsorgsinsatser och vuxna som bor med dem. Vaccination erbjuds denna grupp av den husläkarmottagning där de är listade.

Personer som är olistade kan vända sig till valfri husläkarmottagning. För personer som vistas långt från sin mottagning, till exempel boende i sommarstugeområden, rekommenderas ett generöst mottagande av den husläkarmottagning som personen kontaktar. Mottagningen får inte kräva att personen listar om sig för att utföra vaccinationen.

Den husläkarmottagning där personen är listad ansvarar för förberedelserna: erbjudande om vaccination, hälsodeklaration, hänsyn till kontraindikationer och ordination.

Genomförande

Den husläkarmottagning där personen är listad, genomför vaccinationen. Personer som kan ta sig till husläkarmottagningen vaccineras på mottagningen. Personer som inte kan ta sig till husläkarmottagningen kan erbjudas vaccin i hemmet. Vaccination i hemmet av vuxna som bor med personen sker under förutsättning att det kan ske samtidigt.  

Vaccin

Vårdgivare som tilldelas vaccin ska kunna ta emot, förvara och använda samtliga doser. Samma vaccin ska användas för båda doserna. Instruktionerna är olika för de olika vaccinerna.

Rutiner

Rutin för hantering av överblivna vaccindoser

Vaccinatörer ska säkerställa att allt levererat vaccin kommer till nytta så långt det är möjligt.

Generell information och riktlinjer

  • Uppdaterad: 4 mars 2021

  • Faktagranskad: 22 februari 2021

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Pia Eliasson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen