Till start

Vårdgivarguiden

Prioritering

Gruppen ska vaccineras i fas 1 enligt regionalt beslut.

Definition av målgrupp

  • Invånare från 18 år med boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet (LSS 9 § 8).
  • Invånare med bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna (LSS 9 § 9).

Vaccinatör

Husläkarmottagning.

Planering

Husläkarmottagningarna samverkar med kommunen för att inventera personer på LSS-boende. En husläkarmottagning i det geografiska klustret tar hela vaccinationsuppdraget för ett boende oavhängigt var den boende är listad.

Den husläkarmottagning som tar vaccinationsuppdraget tar ansvar för förberedelserna: erbjudande om vaccination, hälsodeklaration, hänsyn till kontraindikationer och ordination.

Genomförande

Husläkarmottagningen som har uppdraget kommer överens med LSS-boendet om genomförande. I huvudsak genomförs vaccinationen på LSS-boendet.

Vaccin

Vårdgivare som tilldelas vaccin ska kunna ta emot, förvara och använda samtliga doser. Samma vaccin ska användas för båda doserna. Instruktionerna är olika för de olika vaccinerna.

Rutiner

Rutin för hantering av överblivna vaccindoser

Vaccinatörer ska säkerställa att allt levererat vaccin kommer till nytta så långt det är möjligt.

Generell information och riktlinjer

  • Uppdaterad: 4 mars 2021

  • Faktagranskad: 22 februari 2021

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Pia Eliasson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen