Till start

Vårdgivarguiden

Prioritering

Grupperna vaccineras i fas 1 och 2 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Definition av målgrupp

Medarbetare som arbetar nära patienter som tillhör riskgrupperna i fas 1 och 2, under längre tidperioder.

  • Personal som arbetar inom basal hemsjukvård
  • Personal som arbetar inom avancerad sjukvård i hemmet (ASiH)
  • Personal inom hemrehabilitering
  • Personal inom geriatrik
  • Personal inom slutenvård utanför akutsjukhusen

Vaccinatör

Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO

Planering

Berörda medarbetare får personligt erbjudande om vaccination från arbetsgivaren.

Genomförande

Vaccinationen sker på Sabbatsberg och Södertäljes vaccinationsmottagning.

Generell information och riktlinjer

  • Uppdaterad: 30 april 2021

  • Faktagranskad: 22 februari 2021

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Pia Eliasson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen