Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Prioritering

Grupperna vaccineras i fas 1 och 2 enligt regionalt beslut.

Definition av målgrupp

Personal på akutsjukhusens somatiska slutenvårdsavdelningar som primärt vårdar patienter som ingår i fas 1 och 2.

Vaccinatör

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) – Sabbatsberg och Södertäljes vaccinationsmottagningar, Karolinska Solna och Karolinska Huddinge.

Undantag är Danderyds sjukhus som vaccinerar sin egen personal samt Norrtälje sjukhus som erbjuds vaccination av Vårdbolaget TioHundra.  

Planering

Berörda medarbetare får erbjudandet om vaccination av sin chef.

Genomförande

Vaccinationen sker av vaccinatörer i den egenägda vården.

Vaccin

Vårdgivare som tilldelas vaccin ska kunna ta emot, förvara och använda samtliga doser. Samma vaccin ska användas för båda doserna. Instruktionerna är olika för de olika vaccinerna.

Rutiner

Rutin för hantering av överblivna vaccindoser

Vaccinatörer ska säkerställa att allt levererat vaccin kommer till nytta så långt det är möjligt.

Generell information och riktlinjer

  • Uppdaterad: 7 maj 2021

  • Faktagranskad: 22 februari 2021

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Pia Eliasson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen