Till start

Vårdgivarguiden

Prioritering

Gruppen vaccineras i fas 1 enligt regionalt beslut.

Definition av målgrupp

Invånare från 18 år som beviljats assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.

Den personliga assistenten är prioriterad för vaccination i personalspåret.

Vaccinatör

Husläkarmottagning.

Planering

Husläkarmottagningarna samverkar med kommunen för att inventera vilka invånare som har personlig assistans.

Den husläkarmottagning där personen är listad ansvarar för förberedelserna: erbjudande om vaccination, hälsodeklaration och hänsyn till kontraindikationer och ordination.

Genomförande

Husläkarmottagning där personen är listad genomför vaccinationen. Personer som kan ta sig till husläkarmottagningen får vaccin på husläkarmottagningen. Personer som inte kan ta sig till husläkarmottagningen kan erbjudas vaccin i hemmet. Vaccination i hemmet av vuxna som bor med personen sker under förutsättning att det kan ske samtidigt.

Vaccin

Vårdgivare som tilldelas vaccin ska kunna ta emot, förvara och använda samtliga doser. Samma vaccin ska användas för båda doserna. Instruktionerna är olika för de olika vaccinerna.

Rutiner

Rutin för hantering av överblivna vaccindoser

Vaccinatörer ska säkerställa att allt levererat vaccin kommer till nytta så långt det är möjligt.

Generell information och riktlinjer

  • Uppdaterad: 4 mars 2021

  • Faktagranskad: 22 februari 2021

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Pia Eliasson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen