Till start

Vårdgivarguiden

Definition av målgrupp

Invånare som bor på särskilda boenden för äldre (SÄBO)

Vaccinatör

Läkarorganisation vid SÄBO i samarbete med sjuksköterskor på SÄBO

Genomförande

Det särskilda boendet erbjuder de boende vaccination. Om de samtycker genomförs vaccination på plats.

Vaccin

Comirnaty - Pfizer/Biontech

Rutiner

Rutin för hantering av överblivna vaccindoser

Vaccinatörer ska säkerställa att allt levererat vaccin kommer till nytta så långt det är möjligt.

Generell information och riktlinjer

  • Uppdaterad: 4 mars 2021

  • Faktagranskad: 19 januari 2021

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Marite Sandström, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen