Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Prioritering

Gruppen med LSS-insatser 9 § 1, 3 - 7 och 10 vaccineras i fas 2 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.  

Definition av målgrupp

Invånare från 18 år och äldre med följande LSS-insatser

 • 9§ 1Rådgivning och annat personligt stöd.
 • 9 § 3 Ledsagarservice
 • 9 § 4Kontaktperson 
 • 9 § 5 Avlösarservice i hemmet 
 • 9 § 6Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 
 • 9 § 7 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
 • 9 § 10 Daglig verksamhet

Vaccinatör

Husläkarmottagning

Planering

Husläkarmottagningarna samverkar med kommunen för att uppmärksamma invånare som har LSS-insatser när det är dags för deras målgrupp att erbjudas vaccin.

Den husläkarmottagning där personen är listad ansvarar för förberedelserna: erbjudande om vaccination, hälsodeklaration och hänsyn till kontraindikationer och ordination.

Genomförande

Invånarna bokar tid via telefon till den husläkarmottagning där de är listade. Personer som kan ta sig till husläkarmottagningen får vaccin på husläkarmottagningen. Personer som inte kan ta sig till husläkarmottagningen kan erbjudas vaccin i hemmet.

Vaccin

Vårdgivare som tilldelas vaccin ska kunna ta emot, förvara och använda samtliga doser. Samma vaccin ska användas för båda doserna. Instruktionerna är olika för de olika vaccinerna.

Rutiner

 • Uppdaterad: 20 april 2021

 • Faktagranskad: 22 februari 2021

 • Redaktör: Anna Waldenström

 • Faktagranskare: Pia Eliasson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen