Till start

Vårdgivarguiden

Prioritering

Gruppen vaccineras i fas 2 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Definition av målgrupp

  • Personer från 18 år som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och vuxna som bor med dem.
  • Personer från 18 år med dialysbehandling och vuxna som bor med dem.

Vaccinatör

Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus ansvarar för huvuddelen av vaccinationen av dessa patienter.

Planering

Den person som är transplanerad/ eller har dialys får en kallelse från aktuellt sjukhus. I kallelsen finns information om hur patientens hushållskontakter ska gå till väga för att bli vaccinerade.

Genomförande

Det sjukhus som bokar patienten ansvarar för förberedelserna: hälsodeklaration, hänsyn till kontraindikationer och ordination.

Vaccin

Personer med dialysbehandling och som genomgått transplantation ska vaccineras med vaccin av mRNA-typ.

Vårdgivare som tilldelas vaccin ska kunna ta emot, förvara och använda samtliga doser. Samma vaccin ska användas för båda doserna. Instruktionerna är olika för de olika vaccinerna.

  • Uppdaterad: 12 april 2021

  • Faktagranskad: 12 mars 2021

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Pia Eliasson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen