Till start

Vårdgivarguiden

Definition av målgrupp

Invånare i åldern 18–59 år med sjukdomar eller tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig covid-19 Sjukdomar eller tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig covid-19:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 och typ 2.
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.
 • Downs syndrom.

Invånare i denna målgrupp som har varit patient hos någon av akutsjukhusens specialistmottagningar de senaste tolv månaderna kallas och vaccineras i särskild ordning.

Planering

Vårdcentral inventerar listade patienter inom denna målgrupp och kontaktar patienterna för att boka in en tid för vaccination. Personer som inte är listade kan välja vårdcentral. Målgruppen kan inte boka in sig på vaccinationsmottagning via appen Alltid Öppet på grund av åldersspärr.

Specialistmottagning kontaktar och bokar de patienter i målgruppen som varit på mottagningen de senaste tolv månaderna.

Vaccinatör

Vårdcentral och Vaccinationsmottagning.

Genomförande

Målgruppen inväntar att bli kontaktad av sin vårdcentral. Olika vårdcentraler har olika rutiner för att kontakta exempelvis ringa, skicka sms eller brev.

Den vårdcentral som bokar in invånaren ansvarar för förberedelserna: erbjudande om vaccination, hälsodeklaration, hänsyn till kontraindikationer och ordination.

Från och med måndag den 10 maj ska vårdcentraler inte boka in patienter för dos 2 i samband med att denne ges dos 1. Patienten ska istället själv boka sin dos 2 hos vaccinationsmottagning. Vårdcentralen ger patienten ett ifyllt doskort och ett informationsblad om hur bokning av dos 2 går till. 

Patienter som har fått dos 1 och redan är inbokade för dos 2 berörs inte, även om vaccineringen av dos 2 infaller efter den 10 maj. Dessa patienter vaccinerar vårdcentralen som planerat.

Patienter utan svenskt personnummer eller som är i annan särskilt utsatt situation ska vårdcentralen fortsatt vaccinera med både dos 1 och 2 även efter 10 maj.

Vaccin

Vårdgivare som tilldelas vaccin ska kunna ta emot, förvara och använda samtliga doser. Samma vaccin ska användas för båda doserna. Instruktionerna är olika för de olika vaccinerna.

Rutiner

 • Uppdaterad: 7 maj 2021

 • Faktagranskad: 22 februari 2021

 • Redaktör: Anna Waldenström

 • Faktagranskare: Pia Eliasson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen