Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Prioritering

Gruppen vaccineras i fas 3 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation

Definition av målgrupp

Gravida som tillhör riskgrupp eller bedöms som riskgraviditet ska erbjudas vaccination mot covid-19 från och med graviditetsvecka 12.

Tillstånd eller sjukdomar som innebär förhöjd risk:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, även stroke och hypertoni (högt blodtryck).
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 och typ 2.
 • Tillstånd som innebär påverkan på immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Riskgraviditet:

 • Gravida som är 35 år eller äldre
 • Gravida med BMI över 30 vid inskrivningen

Vaccinatör

Vårdcentral                                                                                                                                 

Planering

Barnmorskemottagningar ansvarar för att identifiera sina gravida kvinnor i graviditetsvecka 12 eller senare som bedöms som riskgraviditet.

Barnmorskemottagningar uppmanar dessa personer att kontakta den vårdcentral som den gravida är listad hos för att boka tid för vaccination. Om den gravida inte är listade hos någon vårdcentral kan denne kontakta valfri vårdcentral.

Genomförande

Den vårdcentral som invånaren bokar sig hos ansvarar för förberedelserna: erbjudande om vaccination, hälsodeklaration, hänsyn till kontraindikationer och ordination.

Från och med måndag den 10 maj ska vårdcentraler inte boka in patienter för dos 2 i samband med att denne ges dos 1. Patienten ska istället själv boka sin dos 2 hos vaccinationsmottagning. Vårdcentralen ger patienten ett ifyllt doskort och ett informationsblad om hur bokning av dos 2 går till. 

Patienter som har fått dos 1 och redan är inbokade för dos 2 berörs inte, även om vaccineringen av dos 2 infaller efter den 10 maj. Dessa patienter vaccinerar vårdcentralen som planerat.

Patienter utan svenskt personnummer eller som är i annan särskilt utsatt situation ska vårdcentralen fortsatt vaccinera med både dos 1 och 2 även efter 10 maj.

Vaccin

Vårdgivare som tilldelas vaccin ska kunna ta emot, förvara och använda samtliga doser. Samma vaccin ska användas för båda doserna. Instruktionerna är olika för de olika vaccinerna.

Rutiner

Informationsblad - Patientinformation om dos 2

Uppdaterad version 25 maj 2021.

 • Uppdaterad: 25 maj 2021

 • Faktagranskad: 3 maj 2021

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Pia Eliasson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen