Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Prioritering

Gruppen vaccineras i fas 3 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation

Definition av målgrupp

Gravida som tillhör riskgrupp eller bedöms som riskgraviditet ska erbjudas vaccination mot covid-19 från och med graviditetsvecka 12.

Tillstånd eller sjukdomar som innebär förhöjd risk:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, även stroke och hypertoni (högt blodtryck).
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 och typ 2.
 • Tillstånd som innebär påverkan på immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Riskgraviditet:

 • Gravida som är 35 år eller äldre
 • Gravida med BMI över 30 vid inskrivningen

Vaccinatör

Vårdcentral                                                                                                                                 

Planering

Barnmorskemottagningar ansvarar för att identifiera sina gravida kvinnor i graviditetsvecka 12 eller senare som bedöms som riskgraviditet.

Barnmorskemottagningar uppmanar dessa personer att kontakta den vårdcentral som den gravida är listad hos för att boka tid för vaccination. Om den gravida inte är listade hos någon vårdcentral kan denne kontakta valfri vårdcentral.

Genomförande

Den vårdcentral som invånaren bokar sig hos ansvarar för förberedelserna: erbjudande om vaccination, hälsodeklaration, hänsyn till kontraindikationer och ordination.

Vaccin

Vårdgivare som tilldelas vaccin ska kunna ta emot, förvara och använda samtliga doser. Samma vaccin ska användas för båda doserna. Instruktionerna är olika för de olika vaccinerna.

Rutiner

 • Uppdaterad: 3 maj 2021

 • Faktagranskad: 3 maj 2021

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Pia Eliasson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen