Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Definition av målgrupp

Invånare födda 1957–1961 med sjukdomar eller tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig covid-19:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 och typ 2.
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.
 • Downs syndrom.

Invånare i denna målgrupp som har varit patient hos någon av akutsjukhusens specialistmottagningar de senaste tolv månaderna kallas och vaccineras i särskild ordning.

Planering

Målgruppen hänvisas i första hand till att själva boka på vaccinationsmottagning, digitalt via appen Alltid öppet eller via telefonbokningstjänsten.

Vaccinatör

Vaccinationsmottagningar med uppdrag av Region Stockholm. 

Genomförande

Den mottagning som invånaren bokar sig hos ansvarar för att gå igenom hälsodeklarationen, ta hänsyn till kontraindikationer och ordinera vaccination. Den mottagning som genomför dos 1 har ansvar för att dos 2 blir genomförd.

Vaccin

Vårdgivare som tilldelas vaccin ska kunna ta emot, förvara och använda samtliga doser. Samma vaccin ska användas för båda doserna. Instruktionerna är olika för de olika vaccinerna.

Rutiner

 • Uppdaterad: 26 april 2021

 • Faktagranskad: 21 april 2021

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Pia Eliasson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen