Till start

Vårdgivarguiden

Prioritering

Gruppen prioriteras i fas 4 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Definition av målgrupp

Invånare som är över 18 år och äldre som inte är prioriterade i tidigare fas.

Vaccinatör

Vaccinationsmottagning på uppdrag av Region Stockholm.

Planering

Region Stockholm fortsätter att prioritera utifrån ålder även i fas 4. Äldst får vaccin först. Inledningsvis kommer årskullar om fem år att erbjudas bokning, löpande och i takt med vaccintillgång.

Genomförande

Vaccinationsmottagningarna på uppdrag av Region Stockholm genomför vaccinationerna.

Bokning sker via appen Alltid öppet. Som komplement finns en telefonbokning för personer som av olika anledningar inte kan boka via digitala lösningar eller inte har Bank-id eller Freja e-id plus. Telefonbokningen finns på svenska, arabiska, persiska, somaliska, engelska, finska, tigrinja, polska, ryska och spanska. Båda bokningsvägarna kräver att personen har rätt ålder för att kunna boka tid.

Invånare födda 1971 eller tidigare kan boka vaccination.

Vaccin

Vårdgivare som tilldelas vaccin ska kunna ta emot, förvara och använda samtliga doser. Samma vaccin ska användas för båda doserna. Instruktionerna är olika för de olika vaccinerna.

Generell information och riktlinjer

Vårdhygienisk rutin för vaccination mot covid-19 inom Region Stockholm under pågående pandemi

Instruktioner för hygienrutiner och tillvägagångssätt vid vaccination mot covid-19 under pandemin.

  • Uppdaterad: 10 maj 2021

  • Faktagranskad: 10 februari 2021

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Stefan Strandfeldt, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen