Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Prioritering

Folkhälsomyndigheten stöder Barnläkarföreningens rekommendation om vaccination av barn som fyllt 12 år och upp till 15 år med vissa medicinska tillstånd.

Definition av målgrupp

Utdrag ur Svenska barnläkarföreningens lista av prioriterade patientgrupper. Barn som fyllt 12 år - <15 år som har:

 • Flerfunktionshinder och/eller neuromuskulär sjukdom som minst en gång de senaste 24 månaderna krävt inneliggande vård på grund av virusorsakad nedre luftvägsinfektion eller som är i behov av behandling med syrgas eller nattligt andningsstöd.
 • Svår astma som minst en gång de senaste 24 månaderna krävt intensivvård på grund av virusorsakad exacerbation.
 • Svår lungsjukdom oavsett diagnos, till exempel nedsatt lungfunktion med FEV1 lägre än 60% eller behov av behandling med syrgas.
 • Uttalad pulmonell hypertension.
 • Icke-kompenserad uttalad hjärtsvikt på basen av medfött hjärtfel eller kardiomyopati.
 • Genomgången hematopoetisk stamcellstransplantation inom 24 månader, samt senare efter individuell bedömning i enskilda fall.
 • Genomgången lungtransplantation.
 • Genomgången annan organtransplantation, i enskilda fall efter individuell bedömning.
 • Vissa svåra immunbristtillstånd (framför allt APECED/APS1 och incontinentia pigmenti samt andra sällsynta tillstånd med bildning av autoantikroppar mot interferon typ 1 eller defekt typ 1-interferonproduktion).
 • Allvarlig reumatisk sjukdom som kräver intensiv immunsuppressiv terapi (t.ex. B-cellsdepletion och höga steroiddoser).
 • Trisomi 21 (och vissa andra genetiska syndrom) där individen tidigare visat sig ha en tydlig infektionskänslighet eller blivit svårt sjuk i andra virala luftvägsinfektioner.
 • Extrem fetma med åldersjusterat iso-BMI > 40.
 • Gravida <18 år enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för gravida från 18 år.

Vaccinatör

Karolinska Universitetssjukhuset

Planering

Barnverksamheter vid akutsjukhusen identifierar vilka barn som ska erbjudas vaccination enligt barnläkarföreningens rekommendation.

I de fall barnläkare utanför barnsjukhusen rekommenderar att barnet erbjuds vaccination ska barnet remitteras till barninfektionsmottagningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

I de fall barnläkare behöver stöd för att värdera det medicinska behovet/risken kan läkaren ta kontakt via växeln på Astrid Lindgrens barnsjukhus med barninfektionskonsulten, vardagar kl 08.00-16.30.

Berörda barn/vårdnadshavaren blir kontaktade med erbjudande om vaccination.

Genomförande

Vaccinationen sker på vaccinationsmottagning vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge eller Solna.

Vaccin

Pfizer/Biontechs vaccin Comirnaty.
Vårdgivare som tilldelas vaccin ska kunna ta emot, förvara och använda samtliga doser. 

Här hittar du information och instruktioner om vaccin mot covid-19.

Rutiner

Praktisk information och instruktioner för dig som vaccinerar mot covid-19.

 • Uppdaterad: 1 januari 2022

 • Faktagranskad: 1 januari 2022

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Pia Eliasson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen