Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Prioritering

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en extra dos vaccin mot covid-19 till personer med allvarligt nedsatt immunförsvar vid sjukdom eller medicinering.

Definition av målgrupp

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en extra dos till följande patientgrupper. Ordinationen sker efter bedömning av behandlande läkare.

 • Genomgången organtransplantation med pågående medicinering med immunnedsättande läkemedel, oavsett tid efter transplantation.
 • Genomgången allogen stamcellstransplantation senaste 3 åren eller som har en pågående graft versus hostsjukdom (GvH) som kräver immunhämmande behandling.
 • Patienter som genomgått CAR T-cells behandling.
 • Primär allvarlig immundefekt.
 • Aktuell eller nyligen genomgången immunnedsättande behandling för en cancersjukdom, med kvarvarande allvarlig påverkan på immunförsvaret.
 • Aktuell pågående behandling som nedsätter immunsvaret kraftigt, t.ex. vid autoimmuna sjukdomar.
 • Patienter som genomgår dialysbehandling och patienter med kronisk njursjukdom stadium 5.
 • Avancerad hiv.
 • Individer som utifrån patientansvarig specialistläkare bedöms ha en allvarlig påverkan på immunförsvaret och som inte omfattas ovan.

Medicinsk bedömning inför tredje dosen

För personer med nedsatt immunförsvar kan det vara svårt att avgöra om det finns indikation för en tredje dos vaccin mot covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation. Förfrågan skickas till Karolinska universitetssjukhuset vid behov av en medicinsk bedömning inför ordination av den tredje dosen som i regel och enligt regionala riktlinjer ska ges på Karolinska.

Remiss ska inte avse akuta frågor och ska bara skickas i TakeCare. Frågan ska ej avse allergi. Högerklicka på bilden och välj "Öppna bild i ny flik" så förstoras den.

Innehåll i remiss

 • Konsultationsorsak i TakeCare: Bedömning av riskpatient för Covid-19-vaccination, påfyllnadsdos av fullvaccinerad
 • Mottagare: H K Vaccination Covid
 • Uppge kontaktuppgifter till remittent och samtycke för åtkomst till journal från den person frågan avser                    

Planering

Karolinska Universitetssjukhuset har uppdraget att samordna insatsen och vaccinera patienterna. Specialistmottagningar vid länets akutsjukhus identifierar vilka patienter som ska erbjudas en extra dos. Läkare utanför akutsjukhusen ska kontakt Karolinska Universitetssjukhuset med uppgifter om patient som är aktuella för extra dos. 

Berörda patienter blir kontaktade med erbjudande om att boka tid för vaccination.

Rekommendationen är att den extra dosen ges med samma vaccin som getts vid den tidigare vaccinationen. Detta med undantag för Modernas vaccin som Folkhälsomyndigheten har pausat för alla personer som är 30 år och yngre. Pausen berör väldigt få personer som är aktuella för extra dosen, då de allra flesta har fått någon av de andra vaccinsorterna. De som tidigare vaccinerats med Vaxzevria (Astra Zeneca) ska vaccineras med något av mRNA-vaccinerna. Den extra dosen ges tidigast åtta veckor efter den andra dosen.

Vaccinatör

Karolinska Universitetssjukhuset, vaccinationsmottagning.

Genomförande

Vaccinationen genomförs på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna eller Huddinge.

Här hittar du information och instruktioner om vaccin mot covid-19.

Rutiner

Praktisk information och instruktioner för dig som vaccinerar mot covid-19.

 • Uppdaterad: 1 januari 2022

 • Faktagranskad: 1 januari 2022

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Pia Eliasson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen