Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vaccination mot covid-19 regleras av rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Vaccintillgång, vaccinsorter, målgruppsprioritering och dosintervall varierar över tid. Det innebär att förutsättningarna ibland kan bli kortsiktiga och osäkra för vaccinatörer. På denna sida samlar vi den senaste informationen som kan underlätta både verksamhetsplaneringen och det dagliga utförandet av vaccinationsuppdraget.

Vaccinationer jämfört med kapacitet per vecka under år 2022.
Vecka Kapacitetsbehov/vecka Utfall vaccinationer/vecka
1   57 179
2   106 939
3 160 000 117 262
4 190 000 121 316
5 120 000 114 716
6 120 000 82 228
7 120 000 54 849
8 120 000 37 899
9 120 000 24 657
10 100 000 30 293
11 100 000 33 994
12   28 070
13   21 897
14   38 898
15   39 205
16   44 000
17   44  936
18   31 053
19   24 270
20   18 767

 

  • Uppdaterad: 24 maj 2022

  • Faktagranskad: 18 januari 2022

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Magnus Thyberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen