Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Inom regionen finns ett flertal vaccinationsverksamheter som arbetar med att vaccinera personer som bor eller befinner sig i länet. På denna sida finns en överblick över de aktörer som vaccinerar mot covid-19.

Vårdvalsvaccinatörer

Vårdvalsvaccinatörerna utför de flesta covid-19-vaccinationerna i länet. Från och med 1 december 2021 är vaccination mot covid-19 ett tilläggsuppdrag inom Vårdval vaccination. Vaccinatörerna ska tillgängliggöra tider för vaccination mot covid-19 via bokningsappen Alltid Öppet eller telefonbokningen.

Vårdgivare som vill bedriva vaccinationsverksamhet i Region Stockholm kan ansöka om att bli utförare inom vårdval Vaccination. Vårdvalsvaccinatörerna vaccinerar mot säsongsinfluensa och pneumokocker inom grunduppdraget. För detta använder vaccinatörerna valfritt bokningssystem, och man hittar utbudet på 1177.se.

Vårdvalet omfattar vaccination mot säsongsinfluensa, pneumokocker samt covid-19 i ett tilläggsuppdrag. Förfrågningsunderlag, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter.

Särskilda uppdrag för covid-19-vaccination

Stockholms läns sjukvårdsområde och Karolinska universitetssjukhuset har beredskapsuppdrag under pandemin. Uppdragen omfattar bland annat temporära vaccinationsverksamheter.

Covid-19-vaccinatörer för specifika målgrupper

Det finns mottagningar med uppdrag att vaccinera specifika grupper, så som personer med svår allergi eller nedsatt immunförsvar.

I hälsodeklarationen anger personer om de har allergi eller haft en tidigare kraftig allergisk reaktion och blir utifrån sina svar hänvisade till att boka en vanlig tid, boka en tid på vaccinationsmottagningar med allergitider eller till en medicinsk bedömning på HLM Online eller vårdcentral. Vid behov av ytterligare utredning remitteras personen till mottagningen Praktikertjänst Allergi/Astma vid S:t Görans sjukhus eller till Södersjukhusets allergimottagning. Om utredningen visar att personen behöver akutsjukhusets resurser för att vaccineras remitteras personen till allergimottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Barn i åldern 12–15 år (födda 2007) remitteras från HLM Online/vårdcentral till Sachsska barnsjukhuset för medicinsk bedömning och vaccination.

Invånare med kraftigt nedsatt immunförsvar blir kontaktade för att erbjudas vaccination. Patienterna identifieras av specialistmottagningar/behandlande läkare utifrån den definition som Folkhälsomyndigheten angett. Karolinska Universitetssjukhuset samordnar och genomför vaccinationen av de patienter som identifieras.

Mobila vaccinationsenheter

För att öka tillgängligheten ytterligare av vaccination mot covid-19 finns ett flertal mobila vaccinationsenheter i form av bussar. Aktörerna som driver bussarna upphandlas via Region Stockholm. Genom bussarna vaccineras personer via drop-in och det finns tillfälle att vaccinera sig på flera olika platser i Stockholm. De mobila vaccinationsenheternas sista dag är den 30 april 2022.

Uppsökande vaccinationsteam

Regionen har uppdragit åt Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) att skapa och driva mobila uppsökande vaccinationsteam. Teamen vaccinerar personer som kan ha svårt att följa smittskyddsrekommendationer och personer som lever i hemlöshet och annan utsatthet. De hjälper även till att vaccinera på HVB-boenden, SHIS Bostäder samt på högskolor/universitet. Teamen utgår från Sabbatsbergs sjukhus och de arbetar i samråd med organisationer som Stadsmissionen, Frälsningsarmén, Convictus, Läkare i världen och Mikamottagningen.

Husläkarmottagningar

Husläkarmottagningar vaccinerar mot covid-19, säsongsinfluensa och pneumokocker. Uppdraget är att ansvara för vaccinationsverksamhet enligt de beslut som tas av Region Stockholms smittskyddsenhet. Vårdgivaren ska då följa de regler som gäller för Vårdval vaccination.

Husläkarmottagningarna vaccinerar alla som vill, även de som saknar svenskt personnummer eller på annat sätt har svårt att boka vaccinationstid hos en covid-19-vaccinatör.

Kontaktpersoner för frågor om fakturering, ersättning, registrering, patientavgifter, asylsökande med mer, för dig som arbetar inom husläkarverksamhet.

  • Uppdaterad: 28 april 2022

  • Faktagranskad: 11 januari 2022

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Magnus Thyberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen