Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Avtal

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tecknar avtal med ett antal vaccinatörer för vaccination av invånarna i Stockholms län enligt beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden. Uppdragen är en tillfällig förstärkning för att klara ett svårt läge där många ska vaccineras på kort tid och då vaccintillgången är mycket varierande. Vaccinatörer inom Vårdval vaccination kommer därefter vara de huvudsakliga utförarna av vaccinationer inom Region Stockholm som tidigare.

Uppdrag och målgrupp

Uppdraget är att vaccinera invånare i Stockholms län mot covid-19 med dos ett och dos två. Leverantörerna ska kunna vaccinera med alla tillgängliga vaccin. Vaccinationer ska göras enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning utifrån vaccinationstillgång. Målgruppen för uppdraget kommer därför att variera under vaccinationsperiodens gång.  Avtalen sträcker sig från april 2021 till och med oktober 2021 med möjlighet till två månaders förlängning.

Uppdragsbeskrivning

Vaccinationsverksamheten ska följa Regions Stockholms instruktioner för vaccination mot covid-19

Regler för information och marknadsföring

Nödvändiga IT-komponenter

I uppdraget ska vaccintioner tidbokas via appen Alltid öppet. Invånare kommer att hitta all information om hur de bokar tid på 1177.se.

Information om Alltid öppet och andra nödvändiga IT-kompontenter i förberedelser och hantering av vaccinationsuppdraget:

Telefonbokningstjänst

Telefonbokningstjänsten vänder sig till invånare som inte har möjlighet att boka digitalt via Alltid öppet, exempelvis personer som saknar Bank-id, har svårt med digitala lösningar eller har behov av att boka på andra språk.

Telefonbokningstjänsten är tillgänglig på svenska, engelska, arabiska, somaliska och persiska. Antalet språk kommer att utökas över tid. Nedan listas telefonnummer och öppettider för respektive språk.

  • Svenska: 08–428 429 30, öppet alla dagar kl. 08.00–19.00
  • Engelska: 08–428 429 20, öppet alla dagar kl. 08.00–19.00
  • Arabiska: 08–428 429 01, öppet vardagar kl. 08.00–19.00
  • Somaliska: 08–428 429 02, öppet vardagar kl. 08.00–10.00
  • Persiska: 08–428 429 08, öppet vardagar kl. 08.00–10.00

Bokning av tolk

Telefonbokningstjänsten kommer att boka in personer som behöver tolk vid vaccinationstillfället i tidstypen Tolk. Det språk som bokas in kommer att stå i bokningen så att vaccinationsmottagningen ser vilket tolkbehov personen är i behov av och därmed även vilken tolk som behöver bokas in. Det går att komma i kontakt med en tolk via telefon på två sätt; expresstolk och distanstolk. Bokning sker via tolktjänsten, 08-123 140 00. Expresstolk finns tillgänglig för arabiska, somaliska, persiska och där behövs ingen förbokning. Distanstolk förbokas med 48 timmars framförhållning. Utförligare beskrivning för bokning av tolk:

Personer som bokat via telefon ska även fylla i hälsodeklarationen på plats.

Hälsodeklaration för vaccination mot covid-19

Hälsodeklaration finns på flera språk. Öppna dokumentet och välj språk i övre högra hörnet. Den svenska hälsodeklarationen är uppdaterad 6 maj. Övriga språk uppdateras senare.

Vårdgivare med avtal

Platser för vaccinationsmottagningar i länet

Ersättning och uppföljning

Ersättning sker enligt avtal och vaccinationsverksamheten följs upp med stickprovskontroller och uppföljningsmöten.

Kontakt för vårdgivare

Breddvaccination.hsf@sll.se
  • Uppdaterad: 29 april 2021

  • Faktagranskad: 30 mars 2021

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Katrin Rekkedal, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen