Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

För att underlätta och skapa trygghet för invånarna ska det i all kommunikation, oavsett kanal, tydligt framgå att Region Stockholm ansvarar och är avsändare för vaccinationen. Leverantören ska använda Region Stockholms framtagna visuella identitet för 1177 Vårdguiden för information och kommunikation under covid-19-pandemin.  All kommunikation om vaccination till invånarna ska gå via 1177 eller Alltid öppet.
 
På denna sida beskrivs de regler för kommunikation och information som gäller för vårdgivare och vaccinatörer vid breddvaccinering mot covid-19 .

Skyltning

För att minimera informationsmängden till och i fastigheten/lokalen för vaccinering delas informationen in i tre steg som anpassas efter förutsättningarna:

 • Utomhus
 • Inomhus vägledning till målpunkt
 • Information vid målpunkten.

Orientering ska ske efter gatuadresser för att underlätta att hitta och använda GPS.

Baspaket skyltning

För en sammanhållen vaccinationsvägledning förses vårdgivare och vaccinatörer med följande baspaket:

 • Beachflaggor
 • Rollup (85x225 cm)
 • Gatupratare (78x330 cm)
 • Affischer (A3, 50x70 cm, 70x100 cm)

Översikt baspaket

Informationsmaterial

Material anpassat för digitala skärmar, hänvisningsskyltar och informationsaffischer i flera format som går att beställa och ladda ner.

Information vid målpunkten

Vaccinatörs logotyp tillsammans med uppdragsmärket placeras invid målpunkt.

Uppdragsmärket

Det märke som visar att en vårdgivare arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Här kan du läsa om uppdragsmärket, se exempel på användning och ladda ner märket.

Kommunikationsstöd

För information om covid-19 och begränsning av smittspridning ska 1177, Region Stockholms informationsmaterial användas. På sidan för kommunikationsstöd återfinns material för digitala kanaler och för utskrift.

Kommunikationsstöd om covid-19

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.

 • Uppdaterad: 1 juni 2021

 • Faktagranskad: 7 april 2021

 • Redaktör: Anna Waldenström

 • Faktagranskare: Katharina Wahlstedt, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen