Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Äntligen har vi kommit till fas 4 i vaccinationsprogrammet. Vi har nått en väldigt viktig milstolpe när vi nu kan erbjuda alla invånare födda 1966 eller tidigare vaccination. Det känns extra kul att vaccinationen av allmänheten kunnat starta tidigare än planerat eftersom tidigare faser gått snabbare än väntat.

Allmänhetens vaccination rymmer många personer. Omkring 1,4 miljoner invånare ska erbjudas vaccination mot covid-19. Vi fortsätter turordning efter ålder även i den här fasen. Vi inleder med att öppna bokningen för personer födda 1966 eller tidigare, alltså invånare som är mellan 55 och 59 år. Vi planerar att öppna för kommande grupper i olika begränsade åldersintervall, och vi kommer att kommunicera detta tydligt varje gång vi öppnar en ny åldersgrupp.

Bokning för alla

Vårt system prövas när bokningen nu öppnat för ytterligare cirka 150 000 invånare. Under veckan har vaccinationsmottagningarna hög tillgänglighet och en kapacitet på över 43 000 tider. Under första dagen bokades över 78 000 tider för vaccination och mer än 150 000 invånare gick in i bokningsappen. 6 000 personer ringde in till telefonbokningen. Vi har väntat oss ett stort intresse från allmänheten och det är mycket bra för att vi ska kunna trycka tillbaka smittspridningen

Alla vaccinationer ska fortsatt förbokas, och det går inte att besöka en vaccinationsmottagning för en drop-in tid. Bokningen sker i appen Alltid Öppet eller via telefontjänsten för de invånare som inte har möjlighet att boka digitalt. Vaccinationen sker på någon av länets 14 vaccinationsmottagningar.

I veckan öppnade telefonbokningen på ytterligare fem språk – finska, tigrinja, polska, ryska och spanska. Svenska, arabiska, persiska, somaliska och engelska finns sedan tidigare. Även i telefonbokningen måste man vara född 1966 eller tidigare för att boka tid. Telefonnummer för bokning på de olika språken finns på 1177.se.

Fortsatt vaccinering av målgrupper i tidigare faser

Även personer i tidigare faser, eller äldre åldrar, fortsätter att vaccineras för fullt, däribland personer som bor på särskilda boenden, de med hemsjukvård eller hemtjänst samt de som är födda 1961 eller tidigare.

I slutet av april uppdaterade Folkhälsomyndigheten sin vägledning för vaccination i fas 3. En grupp som tillkom var gravida med tillstånd eller sjukdom som kan innebära en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19, gravida som är födda 1986 eller tidigare samt gravida med ett BMI över 30. Denna grupp rekommenderas vaccinering från graviditetsvecka 12 och nu har Region Stockholm arbetat fram en rutin för att identifiera och vaccinera gravida kvinnor med riskfaktorer.

Jag är så glad att vi nu gått in i allmänhetens vaccination. Det är nu vi börjar komma upp i så stor vaccinationstäckning att det kan få tydliga effekter på smittspridningen. Tack till alla er som gör det möjligt!

 

Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm

Relaterad information

  • Uppdaterad: 6 maj 2021

  • Faktagranskad: 11 februari 2021

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Magnus Thyberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen