Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

När vi nu kliver in i pandemins andra år ökar smittspridningen av covid-19 åter i vår region och i hela Sverige. Vi måste dock komma ihåg att vi är i ett mycket bättre läge än för ett år sedan: vi har godkända vaccin. Nu måste vi säkerställa att allt vaccin vi får utnyttjas så effektivt som möjligt tills leveranserna blir större. Först när vaccinationstäckningen blivit större kan vi hoppas på effekter på smittspridningen.

Magnus Thyberg, vaccinsamordnarie i Region Stockholm

Utan vaccin – inga vaccinationer

Just nu är de minskade leveranserna av vaccin det största problemet för att få fart på vaccinationerna. Det är besvärligt för de vårdgivare som inget annat vill än att komma igång med vaccinationerna. För mig är det också väldigt frustrerande att inte kunna lämna klara besked till de som nu står på tur att få sitt vaccin.

Både vaccinatörer och invånare har all rätt att veta mer om tidplanen, men när förutsättningarna förändras så här kraftfullt är det väldigt svårt att beskriva annat än förhoppningar och preliminära planer.

Ökade vaccinleveranser från mitten av mars

Leveransbeskeden ser bättre ut från och med mitten av mars, och ännu bättre från och med april. Då bedömer vi att vaccination i fas två kan inledas för invånare som är 80 år eller äldre. Efter det erbjuds invånare som är 70 år eller äldre och sedan de som är 65 år eller äldre. Sedan, och delvis parallellt, startar vaccination inom alla målgrupper i fas två och tre.

Prognosen är att alla invånare ska ha vaccinerats eller bokat in sin vaccination innan halvårsskiftet tror vi fortfarande håller.

Vaccination är ingen kapplöpning

Jag vill också säga några ord om att vaccinationstäckningen hittills ser lite olika ut i olika regioner. I de olika regionerna har arbetet lagts upp på olika sätt beroende på de lokala förutsättningarna. Vid en given tidpunkt kan det uppfattas som att vissa regioner ligger före eller halkar efter. Alla regioner ligger dock efter i sina vaccinationsplaner.

Region Stockholm har under februari tilldelats 77,5 % mindre vaccindoser än planerat. Det är 439 600 doser färre än väntat. Det är också 439 600 prioriterade individer i fas 1 som nu måste vänta ytterligare en tid på att få erbjudande om sin första eller andra dos vaccin. Samma dystra siffror gäller för andra regioner.

När vaccinfrågan debatteras kan det vara bra att komma ihåg att för alla regioner gäller detta:

  • Tilldelningen av vaccin sker proportionerligt utifrån hur stor andel av befolkningen som tillhör riskgrupper i respektive region.
  • Folkhälsomyndighetens vaccinationsplan är en nationell rekommendation med tydliga faser och prioriteringsordning.
  • Det finns utrymme för regionerna att genomföra vaccinprogrammet på olika sätt givet att prioriteringsordningen inom faserna följs. Exempel på olika strategier kan vara om andra dosen sparas, hur långt intervall mellan olika doser, att jobba med alla prioriteringsgrupper parallellt i en fas eller lägga fokus på en grupp i taget. Här gör regionerna olika bedömningar utifrån lokala förutsättningar.

Husläkarmottagningar förbereder sig för frysvaccin

Efter begräsningen av Astra Zenecas vaccin till åldersgruppen 18 - 64 år behövde husläkarmottagningarna ställa om sina förberedelser till de frysvaccin som är godkända. Jag har följt rapporteringen från förberedelserna som SLSO har genomfört tillsammans med husläkarmottagningarna. Jag känner mig trygg med att de leveranser som kommer denna vecka, om än i liten skala, kan användas på ett effektivt och systematiskt sätt för att vi ska öka vaccinationstäckningen inom hemtjänst och andra grupper i fas 1.

Jag är genuint stolt över den flexibilitet som ni vårdgivare visar och det ihärdiga arbete som pågår för att vi ska kunna uppnå målet att påbörja vaccination av alla invånare innan halvårsskiftet.

Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm

Relaterad information

Brist på vaccin mot covid-19

12 februari, 2021

Den enskilt viktigaste frågan kring vaccinationerna mot covid-19 är vaccinbristen och de ständigt ändrade beskeden.

  • Uppdaterad: 11 februari 2021
  • Faktagranskad: 11 februari 2021
  • Redaktör: Anna Waldenström
  • Faktagranskare: Magnus Thyberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen