Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Covidbevis används för resor inom Europa och kan visa att någon fått vaccin mot covid-19, testat negativt för covid-19 eller tillfrisknat från covid-19. E-hälsomyndigheten ansvarar för covidbevis.

Om en invånare vill få ett intyg på genomförd vaccination utöver covidbevis har invånare rätt att få en utskrift från regionens journalsystem för vaccination, Vaccinera, över sina vaccinationer. Vårdgivare som vaccinerar mot covid-19 kan i mån av tid utfärda avgiftsbelagda intyg om vaccination.

Covidbevis - vaccinationsbevis

Covidbevis kan hämtas med svensk e-legitimation från covidbevis.se. Informationen i covidbevis om vaccination mot covid-19 kommer från Nationella vaccinationsregistret (NVR) som löpande får information från regionens journalsystem för vaccination, Vaccinera. Direkt och korrekt registrering i journalsystemet är avgörande för om invånare får covidbevis.

Andra sätt att få vaccinationsbevis

Invånare som saknar e-legitimation kan få hjälp att få ett vaccinationsbevis på något av Sveriges apotek. Personen behöver vara vaccinerad i Sverige, det behöver ha gått minst sju dagar sedan den senaste dosen och personen behöver kunna identifiera sig med en godkänd legitimation. Läs mer om vaccinationsbevis på apotek på E-hälsomyndighetens webbplats:

Invånare som saknar e-legitimation eller folkbokföringsadress kan också beställa sitt covidbevis på papper genom att fylla i en blankett och skicka till E-hälsomyndigheten. Skriv gärna ut blanketter och ge till patienter som behöver den hjälpen.

När en person utan personnummer får vaccinationen registrerad på reservnummer eller ofullständig identitet kan personen få ut ett vaccinationsbevis på papper genom att ringa till 08-123 365 78. Senaste dosen måste vara tagen i Region Stockholm. Är senaste dosen tagen i annan region behöver personen vända sig till den regionen.

Resa med covidbevis - vaccinationsbevis

Vissa länder i EU tillåter inresa redan efter den första vaccindosen. Därför kan covidbevis hämtas efter dos 1.

Efter vaccination med två doser är vaccinationen bara giltig i 270 dagar, enligt ett EU-beslut. Skälet är att vaccinets verkan minskar med tiden och därför krävs en påfyllnadsdos. Efter varje ytterligare dos så behöver ett nytt covidbevis hämtas, för att det ska vara uppdaterat.

Olika regler gäller för olika länder även gällande hur lång tid efter vaccinationen man kan resa in. Därför är det viktigt att de som vill resa kontrollerar exakt vilka regler som gäller. Utrikesdepartementet har information om vilka regler som gäller för resor till olika länder.

Läs mer om vad som gäller kring resor här:

Läs om covidbevis som vaccinationsbevis hos E-hälsomyndigheten:

Support för covidbevis

Invånare som har frågor om covidbevis hänvisas till E-hälsomyndighetens webbsida om covidbevis, se länk nedan. Invånare som har problem med sitt covidbevis som inte kan lösas med information på webbplatsen ska kontakta E-hälsomyndighetens support.

E-hälsomyndighetens support

Öppettider: helgfria vardagar: 8–17.

Om E-hälsomyndighetens support upptäcker fel i ett covidbevis som beror på felregistrering i regionens journalsystem för vaccination, Vaccinera, ska ärendet vidarebefordras till den regionala supportfunktionen. Den regionala supporten kontaktar i sin tur ansvarig vaccinatör via ett ärende i Vårdportalen (det gemensamma tidbokningssystemet). Ansvarig vaccinatör ska åtgärda felet och återkoppla direkt till invånaren.

Den regionala supportfunktionen är endast till för invånarärenden. Felregistreringar i Vaccinera som upptäcks av en annan vaccinatör hanteras genom kontakt direkt mellan vaccinatörerna.

Covidbevis - Tillfrisknandebevis 

Covidbevis kan visa att en person varit sjuk i covid-19 och tillfrisknat. Personen ska ha tagit ett PCR-test utfört av vårdpersonal och fått positivt svar under de senaste sex månaderna. Det är alltså inte möjligt för invånare som utfört egenprovtagning att få ett tillfrisknandebevis. Invånaren kan få ett tillfrisknandebevis tidigast elva dagar efter ett positivt testsvar.

Ansökningar om tillfrisknandebevis sker via appen Alltid öppet

Personer som uppfyller kriterierna ska använda appen Alltid öppet för att ansöka om Tillfrisknandebevis. Inne i appen hittas ansökan genom att klicka på ”Smittspårning av covid-19” och ”Begäran om Tillfrisknandebevis 16 år eller äldre” för att gå vidare.

Telefontjänst för dem som inte kan använda appen

För invånare som vill ansöka om ett tillfrisknandebevis för barn under 16 år eller personer som saknar e-legitimation finns en telefontjänst, telefonnummer är 08-123 365 77, knappval 4. Invånaren måste uppge sitt personnummer.

Invånare som har provtagits hos vårdgivare som använder andra journalsystem kommer via telefontjänsten att hänvisas till att kontakta respektive vårdgivare. Vårdgivaren behöver då handlägga tillfrisknandebevis genom att styrka personens tillfrisknande i ett digitalt formulär från e-hälsomyndigheten. Därefter ansvarar e-hälsomyndigheten för att skapa tillfrisknandebeviset och skicka det till invånaren, antingen via digital brevlåda eller med post.

Vägled till mer information

Det kan hända att du som vårdgivare får frågor från patienter om tillfrisknandebeviset. Vägled gärna till 1177.se där det finns information om de nationella kriterier som gäller för tillfrisknandebevis.

Observera att 1177 på telefon inte kan hjälpa till med tillfrisknandebevis så vägled patienter till 1177 Vårdguidens webbplats.

Mer information om covidbevis och tillfrisknandebevis finns på e-hälsomyndighetens webbplats:

Utskrift från Vaccinera

Invånare har rätt att kostnadsfritt få en utskrift från Vaccinera över sina vaccinationer enligt bestämmelser i GDPR och i patientdatalagen.

I Vaccinera kallas utskriften för ”Vaccinationsintyg” och innehåller information om invånarens samtliga vaccinationer i systemet. Utskriften är på svenska och saknar äkthetsintyg och kan inte jämställas med vare sig Covidbevis eller certifikat/intyg med resultat från PCR- eller antigentester som privata aktörer utför inför utlandsresor. 

Invånare som fått sprutor av olika vårdgivare ska i första hand vända sig till vårdgivaren som gav den senaste dosen för en utskrift från Vaccinera. Vårdgivare som inte gett någon av vaccindoserna ska inte göra utskrifter från Vaccinera.

Läs mer om journalkopior här:

Avgiftsbelagt intyg

Vårdgivare som vaccinerar mot covid-19 kan utfärda avgiftsbelagda intyg om vaccination i mån av tid till intygstaxa på 375 kr inklusive moms per påbörjad kvart. Varken högkostnadsskydd eller frikort gäller. Om vårdgivaren anser sig ha tid och kunna tillhandahålla intyg på engelska gäller samma taxa. Vårdgivare som inte gett någon av vaccindoserna ska inte skriva avgiftsbelagda intyg om vaccination.

Det är viktigt att invånare förstår att det inte finns några garantier att intyg accepteras av länder för inresa. Covidbevis är ett bättre alternativ och är gratis. 

Region Stockholms regelverk för intyg och utlåtanden samt vaccinationer och hälsoundersökningar som inte omfattas av den allmänna sjukvårdsförsäkringen.

Frågor och svar

  • Uppdaterad: 20 april 2022

  • Faktagranskad: 9 februari 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Eva Norrman, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen