Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Inom regionen finns ett flertal vaccinationsverksamheter som arbetar med att vaccinera personer som bor eller befinner sig i länet. På denna sida finns en överblick över de aktörer som vaccinerar mot covid-19.

Vårdvalsvaccinatörer

Vårdvalsvaccinatörerna utför de flesta covid-19-vaccinationerna i länet. Från och med 1 december 2021 är vaccination mot covid-19 ett tilläggsuppdrag inom Vårdval vaccination. Vaccinatörerna ska tillgängliggöra tider för vaccination mot covid-19 via bokningsappen Alltid öppet eller telefonbokningen.

Vårdgivare som vill bedriva vaccinationsverksamhet i Region Stockholm kan ansöka om att bli utförare inom vårdval Vaccination. Vårdvalsvaccinatörerna vaccinerar mot säsongsinfluensa och pneumokocker inom grunduppdraget. För detta använder vaccinatörerna valfritt bokningssystem, och man hittar utbudet på 1177.se.

Vårdvalet omfattar vaccination mot säsongsinfluensa, pneumokocker samt covid-19 i ett tilläggsuppdrag. Förfrågningsunderlag, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter.

Särskilda uppdrag för covid-19-vaccination

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och Karolinska universitetssjukhuset har beredskapsuppdrag under pandemin. Uppdragen omfattar bland annat temporära vaccinationsverksamheter.

Mobilt team för att öka vaccinationstäckningen

SLSO tillhandahåller en mobil vaccinationsenhet som vaccinerar aktuella målgrupper definierade i samråd med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, såsom personer som lever i hemlöshet, individer som återfinns inom psykiatrins ansvarsområde, eller som på andra vis befinner sig i social utsatthet samt personer i socioekonomiskt utsatta områden. Uppdraget utförs i samverkan med lokala aktörer till exempel civilsamhällesaktörer, kommunala aktörer, trossamfund. Teamet har möjlighet att erbjuda vaccination vid minst fyra olika platser/verksamheter per dag och två platser/verksamheter samtidigt. Uppdragets initiala omfattning motsvarar omkring åtta (8) heltidstjänster exklusive övergripande ledning.

För frågor kan du kontakta:

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Covid-19-vaccinatörer för specifika målgrupper

Det finns mottagningar med uppdrag att vaccinera specifika grupper, så som personer med svår allergi eller nedsatt immunförsvar.

I hälsodeklarationen anger invånarna om de har allergi eller haft en tidigare kraftig allergisk reaktion och blir utifrån sina svar hänvisade till att boka en vanlig tid, boka en tid på vaccinationsmottagningar med allergitider eller till en medicinsk bedömning på HLM Online eller vårdcentral. Vid behov av ytterligare utredning remitteras personen till mottagningen Praktikertjänst Allergi/Astma vid S:t Görans sjukhus eller till Södersjukhusets allergimottagning. Om utredningen visar att personen behöver akutsjukhusets resurser för att vaccineras remitteras personen till allergimottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Barn i åldern 12–15 år (födda 2007) remitteras från HLM Online/vårdcentral till Sachsska barnsjukhuset för medicinsk bedömning och vaccination.

Invånare med kraftigt nedsatt immunförsvar blir kontaktade för att erbjudas vaccination. Patienterna identifieras av specialistmottagningar/behandlande läkare utifrån den definition som Folkhälsomyndigheten angett. Karolinska Universitetssjukhuset samordnar och genomför vaccinationen av de patienter som identifieras.

Husläkarmottagningar

Husläkarmottagningar vaccinerar mot covid-19, säsongsinfluensa och pneumokocker. Uppdraget är att ansvara för vaccinationsverksamhet enligt de beslut som tas av Region Stockholms smittskyddsenhet. Vårdgivaren ska då följa de regler som gäller för Vårdval vaccination.

Husläkarmottagningarna vaccinerar alla som vill, även de som saknar svenskt personnummer eller på annat sätt har svårt att boka vaccinationstid hos en covid-19-vaccinatör.

Kontaktpersoner för frågor om fakturering, ersättning, registrering, patientavgifter, asylsökande med mer, för dig som arbetar inom husläkarverksamhet.

  • Uppdaterad: 6 september 2022

  • Faktagranskad: 11 januari 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Magnus Thyberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen