Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Inom regionen finns ett flertal vaccinationsverksamheter som arbetar med att vaccinera personer som bor eller befinner sig i länet. På denna sida finns en överblick över de aktörer som vaccinerar mot covid-19.

Vårdvalsvaccinatörer

Vårdvalsvaccinatörerna utför de flesta covid-19-vaccinationerna i länet. Från och med 1 december 2021 är vaccination mot covid-19 ett tilläggsuppdrag inom Vårdval vaccination. Vaccinatörerna ska tillgängliggöra tider för vaccination mot covid-19 via bokningsappen Alltid öppet eller telefonbokningen.

Vårdgivare som vill bedriva vaccinationsverksamhet i Region Stockholm kan ansöka om att bli utförare inom vårdval Vaccination. Vårdvalsvaccinatörerna vaccinerar mot säsongsinfluensa och pneumokocker inom grunduppdraget. För detta använder vaccinatörerna valfritt bokningssystem, och man hittar utbudet på 1177.se.

Vårdvalet omfattar vaccination mot säsongsinfluensa, pneumokocker samt covid-19 i ett tilläggsuppdrag. Förfrågningsunderlag, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter.

Information om olika målgrupper

Här hittar du information om olika målgrupper och genomförandet av vaccinationer mot covid-19.

Husläkarmottagningar

Husläkarmottagningar vaccinerar mot covid-19, säsongsinfluensa och pneumokocker. Uppdraget är att ansvara för vaccinationsverksamhet enligt de beslut som tas av Region Stockholms smittskyddsenhet. Vårdgivaren ska då följa de regler som gäller för Vårdval vaccination.

Husläkarmottagningarna vaccinerar alla som vill, även de som saknar svenskt personnummer eller på annat sätt har svårt att boka vaccinationstid hos en covid-19-vaccinatör.

Kontaktpersoner för frågor om fakturering, ersättning, registrering, patientavgifter, asylsökande med mer, för dig som arbetar inom husläkarverksamhet.

  • Uppdaterad: 28 februari 2023

  • Faktagranskad: 28 februari 2023

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Leyla Jalilian, hälso- och sjukvårdsförvaltningen