Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Framtidens vårdinformationsmiljö

Kontakt

Om du har frågor om framtidens vårdinformationsmiljö.

FVM-programmet har varit en central del i utvecklingen av hälso- och sjukvårdens it-miljö för att lägga grunden till en modern vårdinformationsmiljö genom att byta ut journalsystem och flera närliggande it-system. Programmet och den fram till nyligen pågående upphandlingen av ett nytt journalsystem har avbrutits till följd av den rådande pandemin.

Nyheter