Brödsmule-navigation
En vårdanställd visar sin kollega något på en skärm genom att peka.

En vårdanställd visar sin kollega något på en skärm genom att peka.

Kontakt

Om du har frågor om framtidens vårdinformationsmiljö.

Framtidens vårdinformationsmiljö

FVM-programmet har varit en central del i utvecklingen av hälso- och sjukvårdens it-miljö för att lägga grunden till en modern vårdinformationsmiljö genom att byta ut journalsystem och flera närliggande it-system. Programmet och den fram till nyligen pågående upphandlingen av ett nytt journalsystem har avbrutits till följd av den rådande pandemin.