Brödsmule-navigation

Informationsmaterial

Presentationer, broschyrer, filmer, poddavsnitt med mera.

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM

FVM ska lägga grunden till en modern vårdinformationmiljö genom att byta ut journalsystem och flera närliggande IT-stöd. En ny grund med digitala verktyg för att möta patienters och medarbetares behov nu och i framtiden. Medarbetare från vårdens olika områden medverkar i hela processen från kravställande av ett nytt journalsystem till införande och förvaltning.

Frågor och svar

Svar på vanliga frågor från medarbetare i vården, samt kontaktuppgifter för dig som har andra frågor om FVM.