Introduktionsfilm

Kort introduktionsfilm om Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, som ska lägga grunden till en modern vårdinformationsmiljö genom att byta ut journalsystem och kringliggande it-stöd. 

Film om LOU (lagen om offentlig upphandling)

Kort informationsfilm om olika upphandlingsförfaranden som regleras i lagen om offentlig upphandling, LOU. Den pågående upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande och dess olika faser beskrivs närmre i filmen.

Organisationen bakom FVM SLL

Programledare Ulf Lockowandt om organisationen bakom FVM.

Dagens IT-stöd

Sjuksköterska Helen Isberg om dagens IT-stöd.

Relaterad information