Brödsmule-navigation

Frågor och svar för dig som arbetar i den privata vården

Filmer - informationsmöten för privata vårdgivare

Andra informationsmötet om FVM för privata vårdgivare den 3e december 2019

På mötet informerades om att privata vårdgivare kommer erbjudas option på det vårdstöd som står inför upphandling. Det innebär att privata vårdgivare som har avtal med regionen kommer att kunna ansluta sig till det nya journalsystemet eller ha ett annat journalsystem och dela vårdinformation med andra vårdgivare genom lösningen som kallas för vårdkontinuitetsstödet.

Första informationsmötet om FVM för privata vårdgivare den 15e maj 2019

Informationsträffen fokuserade på hur FVM påverkar privata vårdgivare, i synnerhet den pågående upphandlingen av ett nytt journalsystem, samt vad som händer med TakeCare.