Brödsmule-navigation

Nedan följer ett antal vanligt förekommande frågor från medarbetare i hälso- och sjukvården angående arbetet med Framtidens vårdinformationsmiljö. Om du har andra frågor som du vill ha svar på mejla dem gärna till:

fvm@sll.se

Allmänna frågor

Frågor för privata vårdgivare