Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

FVM-programmet har varit en central del i utvecklingen av hälso- och sjukvårdens it-miljö för att lägga grunden till en modern vårdinformationsmiljö genom att byta ut journalsystem och flera närliggande it-system. Programmet och den fram till nyligen pågående upphandlingen av ett nytt journalsystem har avbrutits till följd av den rådande pandemin.

Själva FVM-programmet har varit den form som upphandlingen har bedrivits i och kommer nu att stängas. Att programmet är avbrutet betyder inte att tanken på en framtida vårdinformationsmiljö är nedlagd. Tvärtom kvarstår ambitionen att återuppta arbetet med ett grundläggande skifte i vårdens it-miljö så fort läget tillåter detta.

Bakgrund

Region Stockholm har tillsammans med Region Gotland sedan 2017 bedrivit programmet Framtidens vårdinformationsmiljö, för att åstadkomma en generationsväxling i hälso- och sjukvårdens IT-miljö. Regionerna har under hela arbetet lagt stor vikt vid verksamheternas delaktighet.

Upphandlingen av ett vårdstöd (modernt journalsystem) och vårdkontinuitetsstöd (stöd för samverkan med vårdgivare som har annat journalsystem) har avbrutits. Detta till följd av den rådande pandemin. Efter rekommendation av samtliga vårddirektörer beslutade Regionstyrelsen den 16 juni att avbryta upphandlingen inom ramen för FVM.

Syfte och mål

Syftet med programmet har varit att lägga grunden till en ny modern vårdinformationsmiljö genom att skapa bättre förutsättningar för vård genom att ersätta nuvarande journalsystem och flera kringliggande it-system. Målet var att med ny teknik förbättra möjligheterna för patienter att vara delaktiga i sin vård och underlätta för medarbetare i sin vardag genom att få stöd av ett modernt journalsystem.

Vad händer framåt?

Planeringen för fortsatt gemensamt arbete med vårdens digitalisering, även kallat Vård-it, är redan påbörjat. Arbetet syftar till en långsiktig verksamhetsdriven utveckling av vårdens it-miljö, men också att åtgärda akuta brister i den nuvarande it-miljön.

  • Uppdaterad: 8 september 2020
  • Faktagranskad: 8 september 2020
  • Redaktör: Anna Waldenström
  • Faktagranskare: Fredrik Medin, Kommunikationsansvarig FVM