Regionalt informatikråd etablerat

Patrik Georgii-Hemming, chefläkare medicinsk informatik i SLSO och i FVMs programledning, berättar om fördelarna med ett regionalt samarbete.

Arbete med strukturerad vårddokumentation pågår

Carina Libert, ögonsjuksköterska, som lett många dialogseminarier på S:t Eriks Ögonsjukhus berättar att eHälsalyftets Tema 4 har gett en ökad kunskap om vikten av strukturerad vårddokumentation.

I samtal med distriktssköterska Katarina Holgersson

Katarina Holgersson, distriktssköterska och har sedan 12 års tid arbetat som chef på Råsunda vårdcentral. Hon är delaktig i programmet FVM och berättar här om de förväntningar som finns på framtidens vårdinformationsmiljö.

En inblick i arbetet med masterdata

Malin Sundeby, programledare för masterdataprogrammet, HSF och Anna Vikström, informatiker, inom programmet FVM, ger en inblick i arbetet med masterdata.