Med fokus på obstetrik

Ywonne Hoff, chefbarnmorska och enhetschef på SLSO, berättar om det FVM-arbete hon är delaktig i tillsammans med andra kliniker och it-arkitekter.

Regionalt informatikråd etablerat

Patrik Georgii-Hemming, chefläkare medicinsk informatik i SLSO och i FVMs programledning, berättar om fördelarna med ett regionalt samarbete.