Brödsmule-navigation

Inom Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, pågår ett arbete med att inventera infrastrukturen i Region Stockholm och Region Gotland för att skapa goda förutsättningar för ett effektivt införande av det nya vårdstödet som FVM upphandlar. Mårten Mannström, it-arkitekt från Serviceförvaltningen IT, SFIT, och projektledare för Teknik, informatik och arkitektur i FVM, ger en inblick i arbetet.

– I väntan på att vi väljer en leverantör, som förväntas ske under 2020 inventerar vi infrastrukturen i regionerna och tar fram en specifikation till gemensam it-miljö. En del av it-miljön omfattas av vår it-arbetsplats som exempelvis datorer och telefoner. En annan del utgörs av datacenter, nätverk och servrar. Dessutom finns all kringutrustning som medicinteknisk utrustning, skrivare och scannrar. Gemensamt bidrar dessa områden till en hållbar it-arbetsplats.

Vad är målet med att inventera it-miljön och vilka deltar i arbetet?

Vi vill förbereda i vår it-miljö för att kunna ta emot vårdstödet på bästa sätt. Det gäller både utifrån medarbetarnas it-arbetsplats och för it-stödets behov av en fungerande infrastruktur. Ju bättre koll vi har på olikheter i förväg, desto mer förberedda är vi på vad som ska anslutas till det nya vårdstödet.

I projektet deltar verksamhetspersoner från SFIT och Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, som är medicintekniska specialister, specialister på it-arbetsplats och it-arkitekter.

Vilka förberedelser görs konkret?

Sedan en tid tillbaka sker en utrullning av Windows 10 inom Region Stockholm, vilket är ett naturligt led i livscykelhanteringen av operativsystem och  it-utrustning. I och med detta projekt har vi ett bra utgångsläge för att även inventera vår it-arbetsplats och förmånen att genomföra arbetet i dialog med projektet.

Parallellt med införandet av Windows 10 granskar vi olika områden. Exempelvis inventerar vi all medicinteknisk utrustning, MT-utrustning, på de stora sjukhusen och ser över vilka som kan integreras med det nya vårdstödet.

Vi kommer att sätta upp en infrastruktur för test- och utvecklingsmiljöer under våren. Senare under 2020 planeras designen av FVMs produktionsmiljöer, för att kunna vara tillgängliga under 2021.