Brödsmule-navigation

Annika Blomgren.jpgFramtidens vårdinformationsmiljö, FVM, befinner sig nu i utvärdering av leverantörernas inkomna anbud i upphandlingen av ett nytt journalsystem. Under hösten har en omfattande rekrytering från verksamheterna genomförts som resulterat i att omkring 200 medarbetare nu deltar i utvärderingen av leverantörernas erbjudanden. Utvärderingen är en noggrann process och kommer att pågå fram till början av nästa år. Annika Blomgren Kindborg, Senior Rådgivare HR inom FVM, har ansvarat för processen och är imponerad över FVM-sponsorernas betydande insats med att tillsätta medarbetare.

 

”Det har varit en intensiv process där vi arbetat tätt tillsammans med FVM-sponsorerna från sjukhus och förvaltning. Samarbetet har varit lyckat och vi är oerhört tacksamma för all värdefull kompetens som verksamheterna bidrar med till detta viktiga arbete.”

Involvering av vårdens medarbetare går som en röd tråd genom programmets olika faser och utgör ett viktigt bidrag i att säkra kvaliteten på arbetet. C:a 300 medarbetare från samtliga vårdgivare och patientrepresentanter deltog i FVMs tidigare fas med att identifiera krav och behov inför kravställningen av ett nytt journalsystem. Annika understryker vikten av verksamhetens medverkan även i programmets framtida faser.

”Efter avtal signerats börjar designfasen då det är fortsatt viktigt att medarbetare med både klinisk- och IT-kompetens är med i arbetet.”

I designfasen väntar ett stort arbete med att anpassa det nya it-stödet till verksamhetens behov och förutsättningar där vårdgivarna ansvarar för olika delar av designen. Verksamhetsinvolvering kommer att vara central även under implementering och förvaltning av det upphandlade it-stödet.