Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset har i uppdrag att bygga upp ett kunskapscentrum för matallergi hos barn. Huvudfokus för kunskapscentret är att öka hälso- och sjukvårdens kunskaper kring matallergi.

I uppdraget ingår även att se över vårdprogram och utveckla egenvårdsutbildningar för patienter och anhöriga.

Kunskapscentret samarbetar med vårdcentraler, barnmottagningar och barnavårdscentraler i Stockholm för att all personal som möter barn och ungdomar med matallergi ska ha en god kunskap om matallergi.

Utbildning

Kunskapscentrum Matallergi erbjuder barn och ungdomar med matallergi och deras anhöriga utbildning för att få ökad kunskap om matallergi och dess behandling. Information om utbildningarna kommer att finnas på barn och ungdomsmottagningar samt barnallergimottagningar i Stockholm varifrån anmälan sker.

Komponenthandboken

Den tredje versionen av Komponenthandboken: Molekylär (komponentbaserad) allergidiagnostik med fokus på matallergi är nu tillgänglig. Denna version är framtagen av Kunskapscentrum Matallergi Barn vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset tillsammans med 17 kliniskt verksamma medförfattare. Handboken är som tidigare ingen fullständig vetenskaplig redogörelse utan baserad på egna erfarenheter och vetenskaplig litteratur.

Handboken är tänkt att användas i klinisk praxis till nytta för patienten, och som ett hjälpmedel till förbättrad och mer riktad allergidiagnostik. Vi tror också att patientinformationen kan bli tydligare genom uppdaterad kunskap via handboken. 

Boken kommer inte att tryckas utan endast att finnas i webbformat. 

Molekylär (komponentbaserad) allergidiagnostik med fokus på matallergi. Version 3, 2020.

Kontakt

Om du har frågor angående någon av våra utbildningar kontakta: 

 

Funktionsbrevlåda - Matallergi barn

Ansvarig för kunskapscentret är Caroline Nilsson, barnallergolog.

  • Uppdaterad: 12 september 2023

  • Faktagranskad: 12 september 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Ulla Hansson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen