Brödsmule-navigation

Om Arbetsmiljölyftet

Under 2014–2021 satsar Region Stockholm 150 miljoner kronor i projektet Arbetsmiljölyftet. Projektet möjliggör särskilda arbetsmiljösatsningar och förstärkt arbetsmiljöarbete inom hälso- och sjukvård inför och under genomförandet av Framtidsplanen. Totalt har 113 satsningar beviljats medel. Projekten utgör kraftsamlingar utöver det ordinarie och löpande arbetsmiljöarbetet, och planeras i dialog och samverkan med lokala fackliga företrädare.

Goda exempel kan förbättra för fler

Under 2019 kan inga nya medel sökas men en viktig del av Arbetsmiljölyftet är att sprida erfarenheter och goda exempel från genomförda projekt, så att fler kan ta del av idéer och lösningar för en förbättrad arbetsmiljö. Framförallt är det projekt som har en generell karaktär, sådana som kan genomföras på andra håll inom Region Stockholm som ska spridas. Det kan handla om kompetensväxling, hälsosamma scheman, scanning vid blodtransfusioner eller utveckling av teamarbete inom förlossningsvården.

Hur tar jag del av goda exempel?

Som vårdgivare kan du ta del av erfarenheter och goda exempel från Arbetsmiljölyftet på Arbetsmiljölyftets webbplats där alla avslutade projekt finns redovisade. Där hittar du bland annat filmer och intervjuer med projektmedlemmar som delar sina erfarenheter och lärdomar.

Arbetsmiljölyftets styrning och ledning

Ulrika Sundquist, HR-direktör i Region Stockholm, är projektägare och ordförande i styrgruppen. Övriga ledamöter är:

  • Johan Bratt, chefläkare, hälso- och sjukvårdsförvaltningen
  • Carina Lenngren, Kommunal
  • Gunilla George, Vårdförbundet
  • Tommy Mäntynen, Vision
  • Yvonne Dellmark, SACO
  • Isa Wiman, Personal och utbildning

Kontakt

Katrin Kopp, Personal och utbildning, är projektledare för Arbetsmiljölyftet. Om du har frågor om projektet är du välkommen att vända dig till henne.